Statistik for returpapir og -pap 2003

Kolofon

Titel:
Statistik for returpapir og -pap 2003

Emneord:
Papir, returpapir, genanvendelse

Resume:
Formålet med statistikken er at følge den generelle udvikling på området for returpapir og -pap. Statistikken skal tilvejebringe et datagrundlag der løbende kan anvendes af myndigheder, returpapirhandlere, papirindustrien og andre interesserede til vurdering af igangværende aktiviteter på genanvendelsesområdet. Mængderne per indbygger for 2003 er følgende:
• Forbrug af nyt papir 249 kg
• Indsamling af returpapir 141 kg
• Forbrug af returpapir i Danmark 75 kg
• Nettoeksport af returpapir 64 kg

Serietitel- og nummer:
Miljøprojekt nr. 1017

Udgiver:
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution:
Teknologisk Institut, Århus

Copyright:
Miljøstyrelsen

Forfatter:
Kathe Tønning & Bjørn Malmgren-Hansen

Sprog:
dan

URL:
http://www.mst.dk/

ISBN nr. Elektronisk version :
87-7614-690-1

Version:
1.0

Versionsdato:
2005-07-08

Formater:
html, gif, pdf, css

Inventarliste:
default.htm, helepubl.htm, indhold.htm, kap00.htm, kap01.htm, kap02.htm, kap03.htm, kap04.htm, kap05.htm, kap06.htm, kap07.htm, kap08.htm, kap09.htm, kap10.htm, kap11.htm, kap12.htm, kap13.htm, kap14.htm, kap15.htm, kap16.htm, samf.htm, sum.htm, kap17.htm, kolofon.htm, 87-7614-690-1.pdf, publikation.css, get_adobe_reader.gif, fig2_1.gif, fig5_1.gif, s36.gif, s38.gif

Udgiverkategori:
Statslig

 Version 1.0 Juli 2005, © Miljøstyrelsen.