Affaldsstatistik 2004

Kolofon

Titel:
Affaldsstatistik 2004

Emneord:
affald, bortskaffelse, genanvendelse, sammensætning, statistik, kortlægning, affaldsmængder, forbrænding, deponering, anlæg, farligt affald, import, eksport

Resume:
Publikationen indeholder en total opgørelse over affaldsproduktionen i Danmark opdelt på kilder, affaldstyper, affaldsfraktioner, behandlingsformer samt en opgørelse over import og eksport af affald. Statistikken giver desuden et overblik over udviklingen i affaldsmængderne i årene 1994-2002. Udviklingen sættes desuden i relation til sigtelinierne i regeringens Affaldsstrategi 2005-2008.

Noter og andre oplysninger:
Fortsættelse af:
"Affaldsstatistik 1996" (Orientering fra Miljøstyrelsen , 13/1997),
"Affaldsstatistik 1997" (Orientering fra Miljøstyrelsen , 7/1999),
"Affaldsstatistik 1998" (Orientering fra Miljøstyrelsen 3/2000),
"Affaldsstatistik 1999" (Orientering fra Miljøstyrelsen 17/2000),
"Affaldsstatistik 2000" (Orientering fra Miljøstyreslen 14/2001),
"Affaldsstatistik 2001" (Orientering fra Miljøstyrelsen , 1/2003),
"Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave" (Orientering fra Miljøstyrelsen , 4/2003) og
"Affaldsstatistik 2003" (Orientering fra Miljøstyrelsen 14/2004).

Serietitel- og nummer:
Orientering fra Miljøstyrelsen , 7/2005

Udgiver:
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution:
Miljøstyrelsen

Copyright:
Miljøstyrelsen

Anden bidragyder:
Rambøll
Schultz IT (web)

Sprog:
dan

URL:
http://www.mst.dk/

ISBN nr. Elektronisk version :
87-7614-815-7

ISSN nr. Trykt version :
0107-2722

Version:
1.0

Versionsdato:
2005-10-19

Formater:
html, gif, jpg, pdf, css

Inventarliste:
bil01.htm, bil02.htm, bil03.htm, bil04.htm, bil05.htm, bred01.htm, bred02.htm, bred03.htm, bred04.htm, bred05.htm, bred06.htm, bred07.htm, bred08.htm, bred09.htm, bred10.htm, bred11.htm, bred12.htm, bred13.htm, default.htm, forord.htm, helepubl.htm, indhold.htm, kap01.htm, kap02.htm, kap03.htm, kap04.htm, kap05.htm, kap06.htm, kolofon.htm, sam.htm, udskriv.htm, 87-7614-815-7.pdf, publikation.css, get_adobe_reader.gif, s10.gif, s13.gif, s14.gif, s15.gif, s16.gif, s17.gif, s18.gif, s19.gif, s20.gif, s21.gif, s22.gif, s23.gif, s24a.gif, s24b.gif, s25.gif, s26.gif, s27.gif, s28.gif, s29a.gif, s29b.gif, s29c.gif, s30.gif, s31.gif, s32.gif, s33.gif, s34.gif, s35.gif, s38.gif, s39.gif, s40a.gif, s40b.gif, s41.gif, s42a.gif, s42b.gif, s43a.gif, s43b.gif, s44a.gif, s44b.gif, s45.gif, s46.gif, s47a.gif, s47b.gif, s48.gif, s49a.gif, s49b.gif, s49c.gif, s5.gif, s50.gif, s51a.gif, s51b.gif, s52.gif, s53a.gif, s53b.gif, s54a.gif, s54b.gif, s55a.gif, s55b.gif, s58.gif, s59a.gif, s59b.gif, s61.gif, s65.gif, s66.gif

Udgiverkategori:
Statslig

 Version 1.0 Oktober 2005, © Miljøstyrelsen.