Kombinationseffekter af pesticider

Figur 2. En illustration af "stråle-forsøgsdesign" og de deraf udledte isoboler hentet fra Gessner et al (1995). Effekten som funktion af koncentrationen af de to kemikalier vises i a) for stoffet A og for et blandingsforhold mellem A og B, i b) vises dosis-responsforløbet af de to enkeltstoffer sammen med dosis-responsforløbet af tre blandingsforhold, i c) vises dosis-responsfladen og i d) vises isobolernes projektion på xy-fladen.

Figur 2. En illustration af "stråle-forsøgsdesign" og de deraf udledte isoboler hentet fra Gessner et al (1995). Effekten som funktion af koncentrationen af de to kemikalier vises i a) for stoffet A og for et blandingsforhold mellem A og B, i b) vises dosis-responsforløbet af de to enkeltstoffer sammen med dosis-responsforløbet af tre blandingsforhold, i c) vises dosis-responsfladen og i d) vises isobolernes projektion på xy-fladen.

 Version 1.0 April 2006, © Miljøstyrelsen.