Kombinationseffekter af pesticider

Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning

Summary

Sammendrag af litteraturstudium

1 Introduktion

2 Statistiske metoder til vurdering af kombinationseffekter

3 Anvendte pesticiders fysisk-kemiske og biologiske egenskaber

4 Materialer og metoder

5 Tokomponent blandinger

6 Trekomponent blandinger

7 Generelle konklusioner

8 Perspektivering

9 Referencer

 Version 1.0 April 2006, © Miljøstyrelsen.