Kombinationseffekter af pesticider

Figur 24. Box-Wiskers plot af EC25 og EC50 værdier af 7 pesticider beregnet efter 24 og 48 timers eksponering. Tallene i figuren angiver antallet af uafhængige forsøg.

Figur 24. Box-Wiskers plot af EC25 og EC50 værdier af 7 pesticider beregnet efter 24 og 48 timers eksponering. Tallene i figuren angiver antallet af uafhængige forsøg.

 Version 1.0 April 2006, © Miljøstyrelsen.