Kombinationseffekter af pesticider

Figur 34. ED<sub>50</sub> værdier af glyphosat+mechlorprop+mesotrion. Det skraverede plan angiver placering af ED værdier ved additivitet (forsøg 1 og 2).

Figur 34. ED50 værdier af glyphosat+mechlorprop+mesotrion. Det skraverede plan angiver placering af ED værdier ved additivitet (forsøg 1 og 2).

 Version 1.0 April 2006, © Miljøstyrelsen.