Kombinationseffekter af pesticider

Figur 36. EC<sub>50</sub>-værdier af glyphosat+mechlorprop+mesotrion. Det skraverede plan angiver placering af EC-værdier ved additivitet (forsøg 1 og 2).

Figur 36. EC50-værdier af glyphosat+mechlorprop+mesotrion. Det skraverede plan angiver placering af EC-værdier ved additivitet (forsøg 1 og 2).

 Version 1.0 April 2006, © Miljøstyrelsen.