Kombinationseffekter af pesticider

Figur 38. EC<sub>50</sub> værdier for blandingen mechlorprop+mesotrion+terbuthylazin. Det skraverede plan angiver placering af EC-værdier ved additivitet (forsøg 1 og 2).

Figur 38. EC50 værdier for blandingen mechlorprop+mesotrion+terbuthylazin. Det skraverede plan angiver placering af EC-værdier ved additivitet (forsøg 1 og 2).

 Version 1.0 April 2006, © Miljøstyrelsen.