Kombinationseffekter af pesticider

Figur 39. EC<sub>50</sub> værdier for blandingen aciflourfen+diquat+mesotrion. Det skraverede plan angiver placering af EC-værdier ved additivitet (forsøg 1 og 2).

Figur 39. EC50 værdier for blandingen aciflourfen+diquat+mesotrion. Det skraverede plan angiver placering af EC-værdier ved additivitet (forsøg 1 og 2).

 Version 1.0 April 2006, © Miljøstyrelsen.