Kombinationseffekter af pesticider

Figur 40. EC<sub>50</sub> værdier af trekomponent blandinger Det skraverede plan angiver placering af EC værdier ved additivitet. Blandingen aciflurofen+dimethoat+ prochloraz er udført med formuleret aciflurofen, mens de to øvrige blandinger, hvor acifluorfen indgår, er udført med teknisk aciflurofen.

Figur 40. EC50 værdier af trekomponent blandinger Det skraverede plan angiver placering af EC værdier ved additivitet. Blandingen aciflurofen+dimethoat+ prochloraz er udført med formuleret aciflurofen, mens de to øvrige blandinger, hvor acifluorfen indgår, er udført med teknisk aciflurofen.

 Version 1.0 April 2006, © Miljøstyrelsen.