Kombinationseffekter af pesticider

Figur 42. EC<sub>10</sub> (til venstre) og EC<sub>50</sub> (til højre) værdier for blandingen methoxychlor+endosulfan+fenarimol. Det skraverede plan angiver placering af EC-værdier ved additivitet.

Figur 42. EC10 (til venstre) og EC50 (til højre) værdier for blandingen methoxychlor+endosulfan+fenarimol. Det skraverede plan angiver placering af EC-værdier ved additivitet.

 Version 1.0 April 2006, © Miljøstyrelsen.