Kombinationseffekter af pesticider

Figur 43. IC<sub>10</sub> (til venstre) og IC<sub>50</sub> (til højre) værdier for blandingen vinclozolin+ procymidon+prochloraz. Det skraverede plan angiver placering af IC-værdier ved additivitet.

Figur 43. IC10 (til venstre) og IC50 (til højre) værdier for blandingen vinclozolin+ procymidon+prochloraz. Det skraverede plan angiver placering af IC-værdier ved additivitet.

 Version 1.0 April 2006, © Miljøstyrelsen.