Kombinationseffekter af pesticider

Figur 44. Eksempler på respons af tokomponentblandinger på alm. fuglegræs og lugtløs kamille. De røde og grønne linier repræsenterer henholdsvis ADM og MSM ED<sub>50</sub> isobolerne, mens de sorte punkter illustrerer de estimerede ED<sub>50</sub> doseringer af tokomponentblandinger af de to herbicider med angivelse af standardafvigelser.

Figur 44. Eksempler på respons af tokomponentblandinger på alm. fuglegræs og lugtløs kamille. De røde og grønne linier repræsenterer henholdsvis ADM og MSM ED50 isobolerne, mens de sorte punkter illustrerer de estimerede ED50 doseringer af tokomponentblandinger af de to herbicider med angivelse af standardafvigelser.

 Version 1.0 April 2006, © Miljøstyrelsen.