Kombinationseffekter af pesticider

Kolofon

Titel:
Kombinationseffekter af pesticider

Emneord:
pesticider, effekter

Resume:
Effekten af 101 tokomponentblandinger og 20 trekomponentblandinger bestående af 22 forskellige pesticider blev undersøgt i 7 forskellige testsystemer. Effekterne af blandingerne blev sammenholdt med pesticidernes virkningsmekanismer/virkemåder med henblik på at undersøge, om det med baggrund i denne viden var muligt prediktere, hvorvidt blandingerne ville udvise additivitet, antagonisme eller synergisme. Endvidere blev undersøgt i hvor vid udstrækning resultaterne fra et testsystem kunne overføres til andre testsystemer. Hovedparten af blandingerne virkede additivt, og der blev generelt fundet en god overensstemmelse imellem terrestriske og akvatiske planter samt Microtox testen og dafnier.

Serietitel- og nummer:
Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 98

Udgiver:
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution:
Danmarks JordbrugsForskning
Syddansk Universitet
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
DHI - Institut for Vand og Miljø
Danmarks Fødevareforskning

Copyright:
Miljøstyrelsen

Forfatter:
Kusk, Per
Andersen, Helle Raun
Cedergreen, Nina
Mathiassen, Solvejg Kopp
Møhlenberg, Flemming
Streibig, Jens Carl
Vinggaard, Anne Marie

Anden bidragyder:
Schultz Grafisk (web)

Sprog:
dan

URL:
http://www.mst.dk/

ISBN nr. Elektronisk version :
87-7052-036-4

ISBN nr. Trykt version :
87-7052-037-2

Version:
1.0

Versionsdato:
2006-04-25

Formater:
html, gif, jpg, pdf, css

Inventarliste:
default.htm, helepubl.htm, indhold.htm, kolofon.htm, udskriv.htm, forord.htm, sam.htm, sum.htm, lit.htm, refer.htm, kap01.htm, kap02.htm, kap03.htm, kap04.htm, kap05.htm, kap06.htm, kap07.htm, kap08.htm, kap09.htm, bred01.htm, bred02.htm, bred03.htm, bred04.htm, bred05.htm, bred06.htm, bred07.htm, bred08.htm, bred09.htm, bred10.htm, bred11.htm, bred12.htm, bred13.htm, bred14.htm, bred15.htm, bred16.htm, bred17.htm, 87-7052-036-4.pdf, publikation.css, get_adobe_reader.gif, s18.gif, s19.gif, s20a.gif, s20b.gif, s21a.gif, s21b.gif, s22.gif, s24.gif, s25a.gif, s25b.gif, s25c.gif, s25d.gif, s25e.gif, s25f.gif, s25g.gif, s25h.gif, s25i.gif, s25j.gif, s26a.gif, s26b.gif, s26c.gif, s26d.gif, s26e.gif, s26f.gif, s26g.gif, s26h.gif, s26i.gif, s26j.gif, s26k.gif, s26l.gif, s35.gif, s36.gif, s38.gif, s42a.gif, s42b.gif, s42c.gif, s43.gif, s43a.gif, s43b.gif, s43c.gif, s43d.gif, s44.gif, s44a.gif, s44b.gif, s44c.gif, s44d.gif, s45.gif, s46.gif, s46a.gif, s46b.gif, s47.gif, s47a.gif, s47b.gif, s47c.gif, s47d.gif, s47e.gif, s47f.gif, s48.gif, s48a.gif, s48b.gif, s50a.gif, s50b.gif, s50c.gif, s50d.gif, s50e.gif, s51.gif, s51a.gif, s51b.gif, s51c.gif, s51d.gif, s53.gif, s54.gif, s54a.gif, s54b.gif, s54c.gif, s55.gif, s56.gif, s57.gif, s58a.gif, s58b.gif, s58c.gif, s58d.gif, s58e.gif, s59.gif, s60a.gif, s60b.gif, s61.gif, s62a.gif, s62b.gif, s63a.gif, s63b.gif, s63c.gif, s63d.gif, s64a.gif, s64b.gif, s64c.gif, s64d.gif, s64e.gif, s65a.gif, s65b.gif, s65c.gif, s65d.gif, s68a.gif, s68b.gif, s68c.gif, s69.gif, s70.gif, s71a.gif, s71b.gif, s71c.gif, s72_73.gif, s74.gif, s75.gif, s76a.gif, s76b.gif, s90.gif

Udgiverkategori:
Statslig

 Version 1.0 April 2006, © Miljøstyrelsen.