Emballageforsyningen i Danmark 2005

Kolofon

Titel:
Emballageforsyningen i Danmark 2005

Emneord:
emballage; affald; bygningsaffald; bygge- og anlæg

Resume:
Mængden af ny emballage på det danske marked i 2005 er opgjort til 983.000 tons svarende til, at hver dansker bruger 181 kg emballage pr. år. Emballageforbruget har været nogenlunde stabilt de seneste 5-7 år, dog er der fra 2004 til 2005 tale om en stigning på knap 5 %. Omtrent halvdelen af emballageforbruget består af papir- og pap (53%). Plastemballage udgør 19%, glasemballage udgør 12%, træemballage udgør 12% og metalemballagen udgør 4% af den samlede mængde. Knap halvdelen af den samlede emballagemængde ender som affald hos husholdningerne.

Serietitel- og nummer:
Miljøprojekt, 1165

Udgiver:
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution:
LOGISYS A/S

Copyright:
Miljøstyrelsen

Forfatter:
Jakobsen, Jan

Anden bidragyder:
Schultz Grafisk (web)

Sprog:
dan

URL:
http://www.mst.dk/

ISBN nr. Elektronisk version :
978-87-7052-454-4

ISSN nr. Trykt version :
0105-3094

Version:
1.0

Versionsdato:
2007-04-17

Formater:
html, gif, pdf, css

Inventarliste:
default.htm, kap00.htm, kap01.htm, kap02.htm, kap03.htm, kap04.htm, kap05.htm, kap06.htm, kap07.htm, kap08.htm, kap09.htm, kap10.htm, samf.htm, sum.htm, bred01.htm, bred02.htm, bred03.htm, bred04.htm, helepubl.htm, indhold.htm, kolofon.htm, udskriv.htm, 978-87-7052-454-4.pdf, publikation.css, get_adobe_reader.gif, fig01.gif, fig06.gif, fig27.gif, fig28.gif, fig32.gif, fig33.gif,

Udgiverkategori:
Statslig

 Version 1.0 April 2007, © Miljøstyrelsen.