Miljøprojekt nr. 1165, 2007

Emballageforsyningen i Danmark 2005

Resumé
Mængden af ny emballage på det danske marked i 2005 er opgjort til 983.000 tons svarende til, at hver dansker bruger 181 kg emballage pr. år. Emballageforbruget har været nogenlunde stabilt de seneste 5-7 år, dog er der fra 2004 til 2005 tale om en stigning på knap 5 %. Omtrent halvdelen af emballageforbruget består af papir- og pap (53%). Plastemballage udgør 19%, glasemballage udgør 12%, træemballage udgør 12% og metalemballagen udgør 4% af den samlede mængde. Knap halvdelen af den samlede emballagemængde ender som affald hos husholdningerne.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [217 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [397 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 April 2007, © Miljøstyrelsen.