Miljøprojekt nr. 1166, 2007

Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2005

Resumé
Genanvendelsen af emballageaffald i Danmark i 2005 er blevet opgjort. Opgørelsen viser, at 60% af papir- og papmængderne bliver genanvendt. For glasemballageaffald er det 75%, for plastemballageaffald er det 19%, for metalemballageaffald er det 60% og for træemballageaffald er det 24%. For papir- og pap samt plastemballageaffald, glasemballageaffald og metalemballageaffald er det en stigning i genanvendelsesgraden i forhold til 2004. Sidstnævnte skyldes dog en ny opgørelsesmetode. Danmark er nu tæt på at opfylde målene i EU's emballagedirektiv for de forskellige emballagematerialer, som skal være nået senest den 31. december 2008. Således opfylder vi allerede nu målene for glas-, metal-, papir og pap- og træemballage, mens der mangler endnu et stykke vej for plastemballageaffaldet.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [332 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [559 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 April 2007, © Miljøstyrelsen.