Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2005

Kolofon

Titel:
Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2005

Emneord:
emballage; affald; genanvendelse; statistik

Resume:
Genanvendelsen af emballageaffald i Danmark i 2005 er blevet opgjort. Opgørelsen viser, at 60% af papir- og papmængderne bliver genanvendt. For glasemballageaffald er det 75%, for plastemballageaffald er det 19%, for metalemballageaffald er det 60% og for træemballageaffald er det 24%. For papir- og pap samt plastemballageaffald, glasemballageaffald og metalemballageaffald er det en stigning i genanvendelsesgraden i forhold til 2004. Sidstnævnte skyldes dog en ny opgørelsesmetode. Danmark er nu tæt på at opfylde målene i EU's emballagedirektiv for de forskellige emballagematerialer, som skal være nået senest den 31. december 2008. Således opfylder vi allerede nu målene for glas-, metal-, papir og pap- og træemballage, mens der mangler endnu et stykke vej for plastemballageaffaldet.

Serietitel- og nummer:
Miljøprojekt, 1166

Udgiver:
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution:
Econet A/S

Copyright:
Miljøstyrelsen

Forfatter:
Ole Kaysen

Anden bidragyder:
Schultz Grafisk (web)

Sprog:
dan

URL:
http://www.mst.dk/

ISBN nr. Elektronisk version :
978-87-7052-456-8

ISSN nr. Trykt version :
0105-3094

Version:
1.0

Versionsdato:
2007-04-19

Formater:
html, gif, pdf, css

Inventarliste:
default.htm, kap00.htm, kap01.htm, kap02.htm, kap03.htm, kap04.htm, kap05.htm, kap06.htm, kap07.htm, kap08.htm, kap09.htm, kap10.htm, kap11.htm, samf.htm, sum.htm, bred01.htm, helepubl.htm, indhold.htm, kolofon.htm, udskriv.htm, 978-87-7052-456-8.pdf, publikation.css, get_adobe_reader.gif, fig01.gif, fig01a.gif, fig3_1.gif, fig4_1.gif, fig4_2.gif, fig6_1.gif, fig6_2.gif, fig7_1.gif,

Udgiverkategori:
Statslig

 Version 1.0 Marts 2007, © Miljøstyrelsen.