Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, Nr. 84 2007

Kortlægning samt sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i skoletasker, legetasker, penalhuse og viskelædere

Resumé
Undersøgelsen omfatter kortlægning af markedet, kvalitative og kvantitative analyser samt sundhedsmæssig vurdering af eventuelle sundhedsskadelige effekter fra stoffer, som afgives fra skoletasker, legetasker, penalhuse og viskelædere. Der er indkøbt 26 forskellige stykker viskelædere, og udvalgt de mest anvendte skoletasker samt et tilfældigt udvalg af legetasker og penalhuse. 9 ud af 26 af viskelæderne er lavet af PVC med ftalater som blødgører, og skoletasker og legetasker er primært fremstillet af polyestertekstil med plastdele af PVC med ftalater. Der er i alt fire produkter, der overskrider anvendelsesbegrænsningerne for bly og cadmium. Tre viskelædere har et indhold af DEHP som blødgører. Daglig indtagelse af en lille mængde (kube på ca. 4 mm) viskelæder med et indhold af DEHP over en længere periode kan udgøre en sundhedsmæssig risiko. Tilsvarende kan det udgøre en sundhedsmæssig risiko dagligt at sutte eller tygge på et viskelæder med indhold af DEHP over en længere periode.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [599 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [601 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 August 2007, © Miljøstyrelsen.