Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, nr. 86, 2007

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i deodoranter

Resumé
Forekomsten af udvalgte duftstoffer og konserveringsmidler er blevet kortlagt i deodoranter på det danske marked. Af 97 produkter indeholdt 65,9 % et eller flere af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer og 40 % indeholdt konserveringsmidler. Det hyppigst anvendte konserveringsmiddel var triclosan efterfulgt af parabener og phenoxyethanol. Risikovurderingen af udvalgte allergener viste, at koncentrationen i produkterne i visse tilfælde kan udgøre en risiko for personer med allergi.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [189 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [250 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 Oktober 2007, © Miljøstyrelsen.