Emballageforsyningen i Danmark 2006

Kolofon

Titel:
Emballageforsyningen i Danmark 2006

Emneord:

Resume:
Mængden af ny emballage på det danske marked i 2006 er opgjort til 972.000 tons svarende til, at hver dansker bruger 179 kg emballage pr. år. Emballageforbruget har været nogenlunde stabilt de seneste 6-8 år. Omtrent halvdelen af emballageforbruget består af papir- og pap (54%). Plastemballage udgør 20%, glasemballage udgør 10%, træemballage udgør 11% og metalemballagen udgør 4% af den samlede mængde. Cirka halvdelen af den samlede emballagemængde ender som affald hos husholdningerne.

Serietitel- og nummer:
Miljøprojekt Nr. 1231 2008

Udgiver:
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution:
LOGISYS A/S

Copyright:
Miljøstyrelsen

Forfatter:
Jan Jakobsen, LOGISYS A/S

Anden bidragyder:
Schultz Grafisk (web)

Sprog:
dan

URL:
http://www.mst.dk/

ISBN nr. Elektronisk version :
978-87-7052-755-2

ISBN nr. Trykt version :
978-87-7052-756-9

Version:
1.0

Versionsdato:
2008-07-11

Formater:
html, gif, pdf, css

Inventarliste:
default.htm, kap00.htm, kap00.htm, kap00.htm, kap00.htm, kap00.htm, kap00.htm, kap00.htm, kap00.htm, kap00.htm, kap00.htm, kap10.htm, samf.htm, sum.htm, bred01.htm, bred02.htm, bred03.htm, bred04.htm, bred05.htm, bred06.htm, bred07.htm, helepubl.htm, indhold.htm, kolofon.htm, udskriv.htm, 978-87-7052-755-2.pdf, publikation.css, get_adobe_reader.gif, a1.gif, a2.gif, a3.gif, a4.gif, a5.gif, a6.gif, b1.gif, c1.gif, d1.gif, d2.gif, fig01.gif, fig06.gif, fig27.gif, fig28.gif, fig32.gif, fig33.gif,

Udgiverkategori:
Statslig

 Version 1.0 Juli 2008, © Miljøstyrelsen.