Emballageforsyningen i Danmark 2006

Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning

Summary in English

1 Formål med opgaven

2 Metodeanvendelse

3 Forsyning af tomme emballager

4 Import og eksport af fyldte emballager

5 Samlet emballageforsyning

6 Genbrugs- og genpåfyldelige emballager

7 Vurdering af usikkerheden

8 Fordeling af emballageforsyning på varegrupper

9 Bortskaffelsessteder for emballager

10 Bilag

 Version 1.0 Juli 2008, © Miljøstyrelsen.