Litteraturudredning vedrørende human medicin i miljøet

Tabel 2
Toksiske effekter af lægemidler i miljøet.
     

Lægemiddel eller restprodukt

Terapeutisk brug

Testorganisme

Toksicitet

Område / betingelser

Reference

Acetylsalisylsyre

Smertestillende middel

Daphnia magna

 

 

EC50= 327,94 mg/L

24 timer akut test (immobilitet)

/8/

LC50= 162 -740 mg/L

24 timers akut test

/8/

EC50= 61 - 68 mg/L

21 dages reproduktions test

/8/

Ceriodaphnia dubia

LC50= 630 mg/L

24 timers akut test

/8/

Dressina polymorpha (fisk)

LC50= 138 mg/L

24 timer akut test

/8/

Austropotamobius pallipes p (fisk)

LC50= 350-390 mg/L

96 timers akut test

/8/

Gambusia affinis (fisk)

LC50= 435-485 mg/L

96 timers akut test

/8/

Lepomis macrochirus (fisk)

LC50= 951-2010 mg/L

96 timer akut test

/8/

Orconectes limosus (crayfish)

 

LC50= 574-640 mg/L

96 timer akut test

/8/

LC50= 296-450 mg/L

720 timer akut test

/8/

Pimephales promelas

 

 

LC50= 880 mg/L

96 timer akut test

/8/

NOEC = 500 mg/L

168 timer test (mortalitet)

/8/

NOEC = 250 -500 mg/L

168 timers vækst test

/8/

Chlorella vulgaris (grønalge)

 

LOEC = 670 mg/L

91,3-122 dages vækst hæmning

/8/

NOEC = 600 mg/L

91,3-122 dages vækst hæmning

/8/

Clofibrat

Lipidsænkende middel

Alge

 

EC10 = 5.4 mg/l

Vækst hæmning

/9/

EC50 = 12 mg/l

 

 

Daphnia magna

 

 

 

 

LC10 = 17,7 mg/l

Akut test

 

LC 50 = 28,2 mg/l

 

 

NOEC = 0,01 mg/l

Reproduktions test

 

LC10 = 0,0084 mg/l

 

 

LC 50 = 0,106 mg/l

 

 

Digoxin

Hjerteglucosid

Daphnia magna

 

 

 

 

EC50 = 12,8 mmol/L

Akut test (immobilitet)

/8/

EC50 = 0,031 mM

Akut test (immobilitet), test udført på aktiv stof

/8/

LC50= 246 mM

Akut test (mortalitet)

/8/

 

 

 

 

 

 

Diazepam

Psykofarmaka

Daphnia magna

 

 

 

 

 

LC50 = 13,9 mg/l

 

/10/

LC50 = 4,3 mg/l

 

/11/

EC50 = 49,5 m mol/L (hele produktet)

24 timers akut test (immobilitet)

 

EC50 = 15 m mol/L (aktiv stof)

24 timers akut test (immobilitet)

 

EC50 = 0,015 mM

24 timers akut test (immobilitet) på aktiv stof

 

LC50 = 32,3 m M

24 timers akut test (mortalitet)

 

Daphnia pulex

EC50 = 0,042 nM

24 timers akut test (immobilitet)

 

Peromyscus maniculatus (mus)

LD50 = 1070 mg/kg

72 timers oral gavage test

 

Diethylstibestrol

Hormon

Oedogonium cardiacum (Alge)

LC50 > 10 mg/l

Alge toksicitet test

/4/

Daphnia magna

LC50 = 4 mg/l

 

 

Culex pipiens

LC50 = 4

 

 

Physa sp.

LC50 > 10 mg/l

 

 

Gambusia affinis (Moskito fisk)

LC50 > 1 mg/l

 

 

Diethylstibestrol acetat

Hormon

Oedogonium cardiacum (Alge)

LC50 > 10 mg/l

alge toksicitet test

/4/

Daphnia magna

LC50 = 10 mg/l

 

 

Culex pipiens

LC50 = > 10 mg/l

 

 

Physa sp.

LC50 > 10 mg/l

 

 

Gambusia affinis (Moskito fisk)

LC50 > 10 mg/l

 

 

Fluoxetine HCl

 

Mikroorganismer

MIC = 57 ppm

 

/4/

Daphnia sp.

 

EC50 = 0,94 ppm

 

/4/

NOEC = 0,09 ppm

 

/4/

Grønalge

 

EC50 0,031 ppm

 

/4/

NOEC = 0,01 ppm

 

/4/

Hydrogen peroxid

Middel mod sygdomme i mundhule eller tænder

Lepomis macrochirus (bluegill)

LC50 = 21,4-26,7 ppm

96 timers akut test

/8/

Onchorhynchus mykiss (regnbueørred)

LC50 = 5,9-22 ppm

96 timers akut test

/8/

Trachurus japonicus (jack makrel)

LC50 = 89 mg/L

24 timers test

/8/

Oscillatoria rubescens (blågrønalge)

CLR = 0,350 mg/L

29 timers klorofyl reduktions test

/8/

Aphamizomenon flos-aquae (blågrønalge)

EC50 = 0,9 mg/L

22 timer nitrogen fikserings test

/8/

Sciaenops ocellatus

NOEC = 0,01% mættet opløsning

Mortalitet efter 5 minutters ophold i testopløsning

/8/

Hospitalsspildevand indeholdende Mitomycin C og/eller Cisplatin

Kemoterapeutisk middel

Umu C test (bakterie)

Genotoksisk aktivitet

Hospital spildevandsprøver

/4/

Ibuprofen

Smertestillende middel

Trichphyton rubrum (dermatofyter)

MIC = 5- 10 m g/ml

MIC = minimum hæmnings koncentration ved pH = 5

/4/

Trichophyton mentagrophytes (dermatofyter)

MIC = 5 - 20 m g/ml

 

 

Trichophyton tonsurans (dermatofyter)

MIC = 20 -40 m g/ml

 

 

Microsporum fulva (dermatofyter)

MIC = 10 - 40 m g/ml

 

 

Epidermophytes floccosum (dermatofyter)

MIC = 20 - 40 m g/ml

 

 

Cogida albicans (pathogenic gær)

MIC = 140 - 160 m g/ml

 

 

Staphylococus aureus (bakterie)

MIC = 40 - 80 m g/ml

 

 

Mucor sp.

MIC = 120 - 140 m g/ml

 

 

Staphylococus aureus (bakterie)

 

MIC = 150 m g/ml at pH = 7

 

/4/

MIC = 50 m g/ml at pH = 6

 

 

Daphnia magna (water flea)

EC50 (48 timer) = 9.06 to 11.5 mg/l. NOEC ca. 3 mg/l

Akut toksicitet

/12/

Lepomis machrochirus (bluegill sunfish)

 

LC50 (96 timer) = 173 mg/l

Akut toksicitet

 

NOEC 10 mg/l.

 

 

Mysidopsis bahia (mysid)

 

NEL (96 timer) > 100 mg/l

Akut toksicitet

 

NOEC = 30 mg/l

 

 

Cyprinodon variegatus (sheepshead minnow)

NEL (96 timer) > 300 mg/l

Akut toksicitet

 

Selenastrum capricornutum (ferskvandsgrønalge)

NEL (96 timer) > 30 mg/l

 

 

Skeletonema costatum (saltwater, diatom)

EC50 (96 timer) = 7.1 mg/l

 

 

Microtoxâ (bakterie)

EC50 (5 mins) = 12.3 mg/l

 

 

Kanamycin

Antibiotikum

Bakterie

 

Antibiotikum resistens udviklet i miljøprøver

/4/

Metronidazol

Antibiotikum

Chlorella sp. (grøn alge)

EC10 (72 timer) = 2.03 mg/l

 

 

Selenastrum carpricronutum (ferskvandsgrønalge)

EC10 (72 timer) = 19 mg/l

 

/4/

Neomycin

Antibiotikum

Bakterie

 

Antibiotikum resistens udviklet i miljøprøver

/4/

Nikotin

 

Daphnia magna

 

LC50 = 3,7 mg/l

 

/10/

LC50 = 5,7 mg/l

 

/10/

Paracetamol

Smertestillende middel

Daphnia magna

 

EC50 = 0,90 mM = 136 mg/L

24 timers akut test

/8/

EC50= 9,2 mg/L

48 timers akut test (ikke standard)

/8/

Pimephales promelas (elritse)

LC50 = 814 mg/L

96 timers akut test (mortalitet)

/8/

Streptocephalus proboscideu (fairy shrimp)

LC50 = 196 m mol/L = 29,6 mg/L

24 timers akut test (mortalitet)

/8/

Propanolol HCl

Betareceptor blokker

Daphnia magna

 

LC50 = 17,7 mg/l

 

/10/

LC50 = 3,1 mg/l

 

/11/

Østrogen

Hormon

Lucerne planter

 

0,02-2nmol/l signifikant øget plante vækst.

Overrislingsvand

/4/

200-2000nmol/l signifikant faldende plante vækst.

 

 

Daphnia magna

LC50 = 1,09 mg/L

48 timer akut test (ikke standard)

/8/

Peromyscus maniculatus (mus)

 

LD50 = 1070 mg/kg

72 timers oral gavage test

/8/

 

 

 

17a -Ethinylestradiol

Hormon

Alge

 

EC10 = 0,054 mg/l

 

/9/

EC50 = 0,84 mg/l

 

 

Daphnia sp.

 

 

 

 

NOEC = 0,01 mg/l

Reproduktion test

 

EC10 = 0,0125 mg/l

 

 

EC50 = 0,105 mg/l

 

 

EC10 = 3,2 mg/l

Akut test

 

EC50 = 5,7 mg/l