Environmental Project, 615, 2001

Environmental and Health Assessment of Substances in Household Detergents and Cosmetic Detergent Products

Abstract
The project aims at summarizing existing data on environment and health
properties of ingredients used in detergents, and cosmetic products for
private use.  A number of ecotoxicological laboratory tests were made
to collect the knowledge required.  The report presents a method to  categorize individual substances on the basis of their properties relating to health and the environment.  The metods can also be used in the assessment of substitutes, to evaluate whether alternatives are better than the original substances.

Abstract in Danish: Formålet med projektet har været at sammenfatte  eksisterende data om miljø- og sundhedseffekter af indholdsstoffer der anvendes til vaske- og rengøringsmidler samt kosmetikprodukter til
privat brug.  Der er blevet udført enkelte økotoxikologiske laboratorietests for at opnå tilstrækkelig viden.  Rapporten præsenterer en metode til opdeling af enkeltstoffer på basis af deres miljø og sundhedsmæssige egenskaber.  Denne metode kan ligeledes anvendes til at vurdere om alternativer er bedre end de oprindelige stoffer ved substitution.

Only available online.

Read the publication in HTML: Contents
The whole publication without pictures and graphics (1.223 Kb)
Publication description (readable colophon)

Read the publication in PDF-format (1.767 Kb)
In order to read PDF files you must have Adobe Acrobat Reader installed on your computer. Click on the icon below to download the program.

 

Citing from the publication is allowed if the source is stated.

The Danish Environmental Protection Agency will, when op-portunity offers, publish reports and contributions relating to environmental research and development projects financed via the Danish EPA.

Please note that publication does not signify that the contents of the reports necessarily reflect the views of the Danish EPA.

The reports are, however, published because the Danish EPA finds that the studies represent a valuable contribution to the debate on environmental policy in Denmark.


Order