[Indhold]

Miljøprojekt nr. 391 1998

 
Vandrensning ved hjælp af aktiv kulfiltre

Resumé
Rapporten er en opsamling af eksisterende danske og udenlandske erfaringer med aktiv kulfiltre til behandling af drikkevand, der er blevet forurenet. Rapporten viser, at effektivitet er afhængig af, om de forurenende stoffer er let eller tungt opløselige i vand. Effekten afhænger derudover af, om vandværket forinden har fjernet f.eks. organisk materiale.

Læs publikationen online - link til Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (588 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejlighed gives, offentliggøre rapporter og
indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljø-
sektoren, finanseret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis
betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens
synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at
indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske
miljøpolitik.

[Indhold] [Top]