[Forside] [Næste]

Vandrensning ved hjælp af aktiv kulfiltre

Indholdsfortegnelse

Resume

1 Indledning
1.1 Baggrund
1.2 Danske forhold
1.3 Formål med projektet

2 Kemiske stoffers tilbageholdelse i aktiv kul – Internationale erfaringer
2.1 Karakterisering af aktiv kul
2.2 Adsorptionsligevægt
2.3 Metodik til forudsigelse af adsorptionskapacitet
2.4 Design af aktiv kul kolonner
2.5 Filteropbygninger og drift med GAC

3 Mikrobiologi i aktiv kulfiltre – Internationale erfaringer
3.1 Indledning
3.2 Måling af biomasse
3.3 Etablering af biomasse i AC-filtre
3.4 Sammensætning af biomasse i AC-filtre
3.5 Størrelsen af biomassen i AC-filtre
3.6 Patogener
3.7 Biologisk omsætning
3.8 Biologisk aktiv kul
3.9 Eftervækst
3.10 Nedbrydning af miljøfremmede stoffer
3.11 Regulering af biomasse i aktiv kulfiltre
3.12 Kulpartikler

4 Danske erfaringer
4.1 Danske anlæg
4.2 Behandlede stoffer på danske anlæg
4.3 Anlægsopbygninger
4.4 Anlægskapaciteter
4.5 Anvendte kultyper og returskylning
4.6 Rensningseffektivitet
4.7 Gennembrudskurver
4.8 Kulforbrug
4.9 Mikrobiologiske forhold
4.10 Monitering
4.11 Omkostninger

5 Design og omkostninger ved aktiv kulfiltrering
5.1 Procestyper
5.2 Kriterier for valg af teknologi
5.3 Designforudsætninger
5.4 Design
5.5 Anlægsomkostninger
5.6 Driftsomkostninger

6 Sammenfatning
6.1 Kemiske stoffers tilbageholdelse i aktiv kul
6.2 Mikrobiologi i aktiv kulfiltre
6.3 Danske erfaringer med aktiv kulfiltrering
6.4 Anlæg og omkostninger
6.5 Aktiv kul til drikkevandsbehandling

7 Referencer

Ordliste

Appendiks
Appendiks 1 Søgeprofil for litteraturstudiet
Appendiks 2 Udenlandske praktiske erfaringer med aktiv kul
Appendiks 3 Erfaringer fra danske kulfilteranlæg
Appendiks 4 Anlægsomkostninger for aktiv kulfiltre

[Forside] [Næste] [Top]