[Indhold]

Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr 51, 1999

Pesticider i punktkilder

Punktkildernes oprindelse og spredning i jord og grundvand

Resumé:
Formålet med projektet var dels at belyse, hvordan man tidligere har bortskaffet pesticidaffald, dels at udpege en lokalitet, hvor der forventes en høj koncentration af pesticider, og på grundlag af hydrogeologiske undersøgelser analysere vandprøver i forskellig afstand fra kilden. På dette grundlag er udbredelsen af forureningen fra punktkilden beskrevet.

Engelsk resumé:
The purpose of this project was to elucidate how waste of pesticides earlier was disposed of. Further the purpose was to identify a point source of pesticides and describe the subsurface water characteristics and transport and the content of pesticides in different distance from the point source. Based on the information the possible distribution of pesticide pollution from the point source should be elucidated.

Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (236 Kb)
Hele publikationen i Word 6.0/95 (236 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Publikationen i PDF-format (1050 Kb) 
For at læse publikationen man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv. Programmet (5,6 Mbyte) kan desuden downloades gratis fra Miljøstyrelsens server.

Må citeres med kildeangivelse.


[Indhold] [Top]