[Forside] [ Næste]

Pesticider i punktkilder

Indholdsfortegnelse

Forord

Sammendrag

English Summary

1. Indledning
1.1 Pesticidfund i grundvand og overfladevand
1.2 Fund af pesticider i jordvand og drænvand
1.3 Kilder til forurening af overfladevand og grundvand
1.4 Fylde- og vaskepladser for sprøjter
1.5 Indflydelse på livet i vandløb og søer
1.6 Bortskaffelse af kemikalieaffald
1.7 Direkte forurening af drikkevand

2. Materialer og metoder
2.1 Bortskaffelse af pesticidaffald, spørgeskemaundersøgelse
2.2 Udvælgelse af egnet forsøgsområde
2.3 Beskrivelse af Allingåbro, områdets anvendelse, tidsskema
2.4 Etablering og placering af boringer
2.5 Analysemetoder. Uorganiske parametre, pesticider, datering

3. Resultater
3.1 Spørgeskemaundersøgelsen
3.1.1 Hvordan opstår der rester af pesticider
3.1.2 Hvordan skaffede man sig af med rester af pesticider?
3.1.3 Bortskaffelse af eget pesticidaffald
3.1.4 Kan man finde frem til de deponerede pesticider?
3.1.5 Planteavlskonsulenternes oplysninger
3.2 Beskrivelse af Allingåbroundersøgelsen
3.2.1 Geologisk model
3.2.2 CFC Resultater
3.2.3 Pesticidfund i de udtagne vandprøver

4. Diskussion
4.1 Baggrunden
4.2 Spørgeskemaundersøgelsen
4.3 Allingåbrolokaliteten
4.4 Pesticidfund
4.5 Sammenhæng mellem punktkilden og pesticidfundene

5. Konklusion og anbefalinger

6. Litteratur

7. Bilag
7.1 Geologiske profilsnit af området NV-SØ med
koteangivelser

7.2 Geologiske profilsnit af området V-Ø med koteangivelser
7.3 CFC resultater
7.4 Alder af grundvand bestemt ved CFC-metoden, Allingåbro - Dec 1997 (I)
7.5 alder af grundvand bestemt ved CFC-metoden, Allingåbro - Dec 1997 (II)
7.6 alder af grundvand bestemt ved CFC-metoden, Allingåbro - sept. 1997


[Forside] [ Næste] [Top]