[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Miljøprofiler for aluminium i et livscyklusperspektiv

Bilag 11

Stålbøjle til pilehenvisningsskilt

Følgende enhedsprocesser fra Miljøstyrelsens UMIP PC-værktøj (juni 98) er benyttet:

Produktion af primær-stål: zz-Stål (99% primær), proces M32449

Produktion af primær-zink: Zn (100% primær), proces M32621

Omsmeltning af stål: zz-Stål (skrot, 95% Fe), proces M32458

Transport, varebil: Varebil <3,5 t diesel, landevej, proces O32697

Transport, lastbil: Lasbil 3,5-16 t diesel, motorvej, proces O32696

Tabel B Bilag 11:1 Se her

Normaliseret ressourceforbrug for stålmasterne.

Tallene er angivet med 10 tals potenser dvs. 2,70E-02 = 0,027

Tabel B Bilag 11:2 Se her

Normaliserede miljøeffektpotentialer for stålmasterne.

Tallene er angivet med 10 tals potenser dvs. 2,70E-02 = 0,027

Varmforzinkning

Udvekslingerne ved varmforzinkning er oversigsmæssigt beregnet på følgende grundlag:

Input pr. kg påført zink:

1,02 kg Zn

0,4 ton 30% HCl

0,0008 ton inhibitor

0,004 ton ZnCl2

0,025 ton NH4Cl

Output pr. kg påført zink:

0,38 kg kasseret bejdse

0,33 kg zinkaske

0,08 kg hårdzink

Emissioner til luft af NH4Cl, ZnO, ZnCl, HCl, HF-gas og støv indeholdende Zn, ZnO, ZnCl og Pb.

Af input er i oversigten kun medregnet forbruget af Zn som er termineret (Zn (100% primær), proces M32621). Af output er kun medregnet bejdse (farligt affald) samt zinkaske og hårdzink (slagge/aske).

 

 


[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]