[Forside] [ Næste]

Miljøprofiler for aluminium i et livscyklusperspektiv

Indholdsfortegnelse

1 Indledning

2 Miljøbelastninger i aluminiums livscyklus
2.1 Vurderingsmetoden
2.2 Råvarefasen
2.2.1 Målsætning
2.2.2 Aluminium som begrænset ressource
2.2.3 Fremstilling af aluminium fra bauxit
2.2.4 Afgrænsning
2.2.5 Opgørelse og vurdering
2.2.6 Miljøprofilets følsomhed over for ændringer i el-scenarie
2.2.7 Fortolkning og konklusioner
2.3 Produktionsfasen
2.3.1 Målsætning
2.3.2 Afgrænsning
2.3.3 Opgørelse og vurdering
2.3.4 Fortolkning og konklusioner
2.4 Brugsfasen
2.5 Bortskaffelsesfasen
2.5.1 Målsætning
2.5.2 Afgrænsning
2.5.3 Procesbeskrivelse
2.5.4 Opgørelse og vurdering
2.6 Genanvendelse af aluminium
2.6.1 Allokeringsprincipper
2.6.2 Fire genanvendelsesscenarier
2.6.3 Vurderingens følsomhed over for ændringer vedrørende lødighedstab

3. Miljøprofiler for udvalgte aluminiumprodukter
3.1 Emballage
3.1.1 Målsætning
3.1.2 Systembeskrivelse
3.1.3 Opgørelse
3.1.4 Vurdering
3.1.5 Forbedringsvurdering
3.1.6 Beskrivelse af alternativ
3.1.7 Sammenligning af de to alternativer
3.1.8 Fortolkning og konklusioner
3.2 Bilmotor
3.2.1 Målsætning
3.2.2 Systembeskrivelse
3.2.3 Opgørelse og vurdering
3.2.4 Sammenligning af alternativer
3.2.5 Fortolkning og konklusioner
3.3 Vejinventar
3.3.1 Målsætning
3.3.2 Systembeskrivelse
3.3.3 Opgørelse og vurdering
3.3.4 Forbedringsvurdering
3.3.5 Fortolkning og konklusioner

Referencer

Bilag 1: Normaliseringsreferencer og vægtningsfaktorer.

Bilag 2: Aluminiums råvarefase. Ressourceforbrug og emissioner (excl. elforbrug).

Bilag 3: Aluminiums råvarefase. Effektpotentialer og ressourceforbrug (incl. elforbrug).

Bilag 4: Fem el-scenarier til aluminiums råvarefase

Bilag 5: Kvantitative human- og økotoksikologiske effektpotentialer for emissionen af fluorider og PAH i aluminiums råvarefase.

Bilag 6: Valsning og ekstrudering.

Bilag 7: Aluminiums bortskaffelsesfase.

Bilag 8: Effekten af ændringer i antagelser vedrørende lødighedstab.

Bilag 9: Aluminiumbakke og PET-bakke.

Bilag 10: Aluminiummaster til pilehenvisningsskilt.

Bilag 11: Stålbøjle til pilehenvisningsskilt.

Bilag 12: Bilmotor.

Bilag 13: Sundhedsmæssige effekter af aluminium.

Bilag 14: Økologisk råderum for brug af aluminium


[Forside] [ Næste] [Top]