[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Miljøprofiler for aluminium i et livscyklusperspektiv

Bilag 2

Aluminiums råvarefase. Ressourceforbrug og emissioner (excl. el-forbrug)

Opgørelsen bygger på en opgørelse fra European Aluminium Association (EAA) fra 1996 /1/. Data er indsamlet i 1994.

Tabel B Bilag 2 :1 Se her

Materiale- og elektricitetsforbrug til produktion af 1 kg aluminiumbarrer.

Tabel B Bilag 2 :2 Se her

Emissioner ved fremstilling af 1 kg aluminiumsbarrer excl. emissioner fra elfremstilling /1/.

Referencer:

1. European Aluminium Association (EAA). 1996. Ecological Profile Report for the European Aluminium Industry. EAA, Brussels.


[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]