[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Miljøprofiler for aluminium i et livscyklusperspektiv

Bilag 6

Valsning og ekstrudering. Udvekslinger, effektpotentialer og ressourceforbrug.

Opgørelsen bygger på en opgørelse fra European Aluminium Association (EAA) fra 1996 /1/. Alle data er indsamlet i 1991/92.

Tabel B Bilag 6:1

Miljøeffektpotentialer ved valsning af 1 kg aluminiumplade.

Miljøeffekt

Miljøeffektpotentiale

  Enhed

Valseproces

Elproduktion

I alt

Drivhuseffekt g CO2-
ækv

4,4E+02

3,4E+02

7,8E+02

Nedbrydning af ozonlaget g CFC11-
ækv

0,0E+00

0,0E+00

0,0E+00

Forsuring g SO2-ækv

1,1E+00

3,4E+00

4,5E+00

Næringssalt-
belastning
g NO3—ækv

0,0E+00

1,9E+00

1,9E+00

Fotokemisk ozondannelse g C2H4-ækv

1,4E+00

1,9E-02

1,4E+00

Humantoksicitet
via luft
m3 luft

6,6E+03

2,0E+04

2,6E+04

Økotoksicitet        
- økotoks.
vand akut
m3 vand

0,0E+00

1,1E+00

1,1E+00

- renseanlæg m3 vand      
Persistent
toksicitet
       
- økotoks. vand kronisk m3 vand

0,0E+00

1,1E+01

1,1E+01

- økotoks.
jord
m3 jord

0,0E+00

1,5E-03

1,5E-03

- humantoks.
via vand
m3 vand

0,0E+00

5,8E-01

5,8E-01

- humantoks.
via jord
m3 jord

0,0E+00

4,1E-03

4,1E-03

Radioaktivt
affald
kg

0,0E+00

1,9E-05

1,9E-05

Farligt affald kg

0,0E+00

2,2E-06

2,2E-06

Slagge og aske kg

0,0E+00

1,2E-02

1,2E-02

Volumenaffald kg

9,5E-03

3,4E-02

4,4E-02

Tallene er angivet med 10 tals potenser dvs. 2,70E-02 = 0,027

Tabel B Bilag 6 :2

Opgørelse af ressourceforbrug, emissioner og fast affald ved valsning af 1 kg tynd aluminiumplade (1,25 mm).

 

Enhed

Valsning af plader

EU el. (0,582 kWh)

Totalt

Ressourceforbrug
Aluminium

g

 

0,0035

0,0035

Brunkul

g

 

46,79

46,79

Naturgas

g

107,1

12,43

119,53

Opdæmmet
vand

g

 

26207

26207

Råolie

g

22,85

18,01

40,86

Stenkul, ren

g

 

0,20

0,2

Stenkul, rå

g

 

103,13

103,13

Uranmalm

g

 

0,0065

0,0065

Vand

g

 

8747,46

8747,46

NaCl

g

0,17

0,0056

0,18

CaCO3

g

2,24

0,0024

2,24

Emissioner til luft
CO2

g

331,3

318,76

650

CO

g

0,063

0,12

0,18

N2O

g

0,34

0,015

0,36

Hydro-
carboner

g

   

0,088

0,09

CH4

g

  

0,8

0,8

NOx

g

0,58

1,34

1,92

SO2

g

0,65

2,49

3,1

Uspec.
partikler

g

0,046

0,14

0,19

VOC

g

3,5

 

3,5

HF

g

0,0045

 

0,0045

Emissioner til vand
BOD

g

 

0,00009

0,00009

COD

g

 

0,00017

0,00017

DOC

g

 

0,00043

0,00043

H+

g

 

0,0014

0,0014

SS

g

 

0,0028

0,0028

Fast affald
Uspec. radioaktivt affald

kg

 

0,00002

0,00002

Slagge og
aske

kg

 

0,0123

0,0123

Volumenaffald

kg

0,0095

0,033

0,0425

Note: Opgørelsen omfatter alene formgivningsprocessen. Tredje søjle angiver de procesrelaterede udvekslinger, mens fjerde søjle angiver udvekslinger forbundet med produktionen af den nødvendige elektricitet. Den samlede opgørelse, som er summen af de to søjler, findes i femte søjle.

Tabel B Bilag 6 :7

Opgørelse for ressourceforbrug, emissioner og fast affald ved valsning af 1 kg aluminiumfolie (100 m m).

 

Enhed

Produktion af folie

EU el.

(0,646 kWh)

Totalt

Ressourceforbrug
Aluminium

g

 

0,0039

0,0039

Brunkul

g

 

51,94

51,94

Naturgas

g

98,50

13,80

112,3

Opdæmmet vand

g

 

29089,38

29089,38

Råolie

g

24,90

19,99

44,89

Stenkul, ren

g

 

0,22

0,22

Stenkul, rå

g

 

114,47

114,47

Uranmalm

g

   

0,0072

0,0072

Vand

g

 

9709,38

9709,38

NaCl

g

0,23

0,0063

0,24

CaCO3

g

3,01

0,0027

3,01

Emissioner til luft
CO2

g

317,20

353,8

671

CO

g

0,05

0,13

0,18

N2O

g

0,11

0,016

0,126

Hydrocarboner

g

0,02

0,097

0,117

CH4

g

 

0,89

0,89

NOx

g

0,36

1,49

1,85

SO2

g

0,47

2,76

3,23

Uspec. partikler

g

0,05

0,16

0,21

VOC

g

2,94

  

2,94

HF

g

0,01

  

0,01

Emissioner til vand
BOD

g

   

0,000097

0,000097

COD

g

   

0,00019

0,00019

DOC

g

   

0,00048

0,00048

H+

g

   

0,0015

0,0015

SS

g

   

0,003

0,003

Fast affald
Uspec. radioaktivt affald

kg

   

0,000021

 
Slagge og aske

kg

 

0,014

 
Volumenaffald

kg

10,41

0,037

10,44

Note: Opgørelsen omfatter alene formgivningsprocessen. Tredje søjle angiver de procesrelaterede udvekslinger, mens fjerde søjle angiver udvekslinger forbundet med produktionen af den nødvendige elektricitet. Den samlede opgørelse, som er summen af de to søjler, findes i femte søjle.

Tabel B Bilag 6 :8

Miljøeffektpotentialer ved valsning af 1 kg 100 m m aluminiumfolie.

Miljøeffekt

Miljøeffektpotentiale

Enhed

Valseproces

Elproduktion

I alt

Drivhuseffekt g CO2-ækv

3,5E+02

3,8E+02

7,3E+02

Nedbrydning
af ozonlaget
g CFC11-ækv

0,0E+00

0,0E+00

0,0E+00

Forsuring g SO2-ækv

7,2E-01

3,8E+00

4,5E+00

Nærings-
salt-
belastning
g NO3—ækv

7,9E-01

2,1E+00

2,8E+00

Fotokemisk ozondannelse g C2H4-ækv

1,2E+00

2,2E-02

1,2E+00

Human-
toksicitet via luft
m3 luft

4,0E+03

2,2E+04

2,6E+04

Økotoksicitet        
- økotoks.
vand akut
m3 vand

0,0E+00

1,2E+00

1,2E+00

- renseanlæg m3 vand      
Persistent toksicitet            
- økotoks. vand kronisk m3 vand

0,0E+00

1,2E+01

1,2E+01

- økotoks.
jord
m3 jord

0,0E+00

1,7E-03

1,7E-03

- humantoks.
via vand
m3 vand

0,0E+00

6,5E-01

6,5E-01

- humantoks.
via jord
m3 jord

0,0E+00

4,5E-03

4,5E-03

Radioaktivt affald kg

0,0E+00

2,1E-05

2,1E-05

Farligt
affald
kg

0,0E+00

2,5E-06

2,5E-06

Slagge og
aske
kg

0,0E+00

1,4E-02

1,4E-02

Volumen-
affald
kg

1,0E-02

3,8E-02

4,8E-02

Tallene er angivet med 10 tals potenser dvs. 2,70E-02 = 0,027

Tabel B Bilag 6 :9

Opgørelse ved ekstrudering af 1 kg aluminiumprofiler.

 

Enhed

Ekstrudering af
aluminium

EU el.

(0,6047
kWh)

Totalt

Ressourceforbrug
Aluminium

g

 

0,0037

0,0037

Brunkul

g

 

48

48

Naturgas

g

32,88

12,92

45,8

Opdæmmet
vand

g

 

27229

27229

Råolie

g

97,04

18

115

Stenkul, ren

g

 

0,21

0,21

Stenkul, rå

g

 

107

107

Uranmalm

g

 

0,0067

0,0067

Vand

g

 

9088

9088

Emissioner til luft
CO2

g

354,30

331,2

685,5

CO

g

0,035

0,12

0,155

N2O

g

0,14

0,015

0,155

Hydro-
carboner

g

0,072

0,091

0,163

CH4

g

 

0,83

0,83

NOx

g

0,74

1,39

2,13

SO2

g

2,39

2,59

4,98

Uspec.
partikler

g

0,078

0,15

0,228

HF

g

0,0058

 

0,0058

Emissioner til vand
BOD

g

 

0,00009

 
COD

g

 

0,00018

 
DOC

g

 

0,00045

 
H+

g

 

0,0014

 
SS

g

 

0,003

 
Fast affald
Uspec.
radioaktivt
affald

kg

 

0,00002

 
Slagge og aske

kg

 

0,013

 
Volumenaffald

kg

0,0079

0,034

 

Note: Opgørelsen omfatter alene formgivningsprocessen. Tredje søjle angiver de procesrelaterede udvekslinger, mens fjerde søjle angiver udvekslinger forbundet med produktionen af den nødvendige elektricitet. Den samlede opgørelse, som er summen af de to søjler, findes i femte søjle

Tabel B Bilag 6 :10

Miljøeffektpotentialer ved ekstrudering af 1 kg aluminiumprofil.

Miljøeffekt

Miljøeffektpotentiale

  Enhed

Ekstruderings-
proces

Elpro-
duktion

I alt

Drivhus-
effekt
g CO2-
ækv

4,0E+02

3,6E+02

7,6E+02

Nedbrydning
af
ozonlaget
g CFC11-
ækv

0,0E+00

0,0E+00

0,0E+00

Forsuring g SO2-
ækv

2,9E+00

3,6E+00

6,5E+00

Næringssalt-
belastning
g NO3—
ækv

1,4E+00

1,9E+00

3,3E+00

Fotokemisk ozon-
dannelse
g C2H4-
ækv

1,0E-03

2,0E-02

2,1E-02

Human-
toksicitet via luft
m3 luft

9,8E+03

2,1E+04

3,0E+04

Økotok-
sicitet
       
- økotoks. vand akut m3
vand

0,0E+00

1,1E+00

1,1E+00

- rense-
anlæg
m3
vand
     
Persistent toksicitet         
- økotoks. vand
kronisk
m3
vand

0,0E+00

1,2E+01

1,2E+01

- økotoks. jord m3
jord

0,0E+00

1,6E-03

1,6E-03

- humantoks. via vand m3
vand

0,0E+00

6,0E-01

6,0E-01

- humantoks. via jord m3
jord

0,0E+00

4,2E-03

4,2E-03

Radioaktivt affald kg

0,0E+00

2,0E-05

2,0E-05

Farligt
affald
kg

0,0E+00

2,3E-06

2,3E-06

Slagge og
aske
kg

0,0E+00

1,3E-02

1,3E-02

Volumen-
affald
kg

7,9E-03

3,5E-02

4,3E-02

Tallene er angivet med 10 tals potenser dvs. 2,70E-02 = 0,027

  1. European Aluminium Association (EAA). 1996. Ecological Profile Report for the European Aluminium Industry. EAA, Brussels.

[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]