[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Miljøprofiler for aluminium i et livscyklusperspektiv

Referencer

 1. Wenzel, H., Hauschild, M. & Rasmussen, E. 1996. Miljøvurdering af produkter. Institut for Produktudvikling, DTU. Miljøstyrelsen, København.
 2. Hauschild, M. (ed.) 1996. Baggrund for miljøvurdering af produkter. Instituttet for Produktudvikling, DTU. Miljøstyrelsen, København.
 3. Miljøstyrelsen. UMIP PC-værktøj version. 2.10 beta, juni 1998. Miljøstyrelsen, København.
 4. IARC i HSDB-søgningen af 5. September 1997.
 5. Kofstad, P. 1979. Uorganisk kjemi. Aschehoug, Lund.
 6. Gränges. 1991. Aluminium ur energi - och miljøsynspunkt. Gränges AB, Information Centre, Ecology, Svärdvägen, Stockholm.
 7. Mineral Commodity Summaries 1997. U.S. Geological Survey, Washington D.C.
 8. World Resources 1994-95. World Resources Institute. Washington D.C.
 9. Craig. J.R., Vaughan, D.J. & Skinner, B.J. 1996. Resources of the Earth. Origin, use, and environmental impact. 2.ed. Prentice Hall, Upper Saddle River.
 10. Hydro Aluminium. 1993. Aluminium og økologi - om fremstilling og bruk av aluminium i et økologisk perspektiv. Norsk Hydro A/S, Oslo.
 11. Norsk Hydro. 1995. Miljørapport 1995. Norsk Hydro A/S, Oslo.
 12. INFALUM. 1990. Aluminium Lexikon. Der Werkstoff von A bis Z. Informationsstelle für Aluminium und Umwelt, Zürich.
 13. Hansen, J. 1995. Reinkarnation er en realitet - i aluminiumbranchen kalder man blot fænomenet for "vugge til vugge" princippet". Aktuelt Miljø årgang 2 nr. 6.
 14. Severus, H. 1989. The use of aluminium - especially as packaging material - in the food industry. Aluminium in Food and the Environment, Proceedings, Royal Society of Chemistry, London.
 15. Hydro Aluminium Sunndal. 1996. Miljøredegørelse 1995. Hydro Aluminium, Sunndal
 16. Hydro Aluminium Karmøy. 1995. Miljøredegjørelse 1995. Miljø & sikkerhet. Hydro Aluminium Karmøy, Håvik.
 17. Hydro Aluminium Sunndal. 1996. Tall & fakta 1996. Hydro Aluminium, Sunndal.
 18. European Aluminium Association (EAA). 1996. Ecological Profile Report for the European Aluminium Industry. EAA, Brussels.
 19. Wenzel, H., Hauschild, M. & Rasmussen, E.. 1996. Miljøvurdering af produkter. UMIP, Institut for ProduktUdvikling (IPU), DTU. Miljøstyrelsen, København..
 20. Hydro Aluminium Metal Products. 1997. Din partner i aluminium. Hydro Aluminium, Stabekk.
 21. EU-kommissionens forordning 93/793/EØF om risikoen ved eksisterende stoffer, der importeres til eller fremstilles i EU i mængder over 1.000 ton per år.
 22. Hydro Aluminium a.s., Elkem Aluminium ANS, Sør-Norge Aluminium A/S. 1994. Norsk Aluminiumindustri og Miljø. Oslo.
 23. Harnish, J., Borcher, R., Fabian, P. & Kostas, K. 1995. Aluminium production as a source of atmospheric carbonyl sulfide (COS). Environ. Sci. & Pollut. Res. 2: 161-162.
 24. Taubman, S.J. & Kasting, J.F. 1995. Carbonyl sulfide: No remedy for global warming. Geophys. Res. Let. 7:803-805.
 25. Schimel, D. et al. 1995. Radiative forcing of climate change. In: Climate change 1995, IPCC. Cambridge Uni. Press., Cambridge.
 26. Aramhamson, D. 1992. Aluminium and global warming. Nature 356, p. 484.
 27. Nord Pool: "www.nordpool.no". april 1997.
 28. ELSAM. ELSAM posten, årgang 21, nr. 4, april 1997.
 29. Lassen, C., Hansen, E., Larsen. J. & Kaas, T. Massestrømsanalyse for aluminium. 1998. Miljøprojekt nr. xx. Miljøstyrelsen, København.
 30. Olika miljöparameters invirkan på korrosion av koldstål, zink, aluminium, och varmforzinkat stål vid fält- och klimatskåpexponeringer. Del 1. KI-rapport 1990:7. Korrosionsinstituttet, Stockholm
 31. Edwardson, J.A., Oakley, A.E, Pullen, R.G.L.,McArthur, F.K., Morris, C.M., Taylor, G.A. & Candy J.M. 1989. Aluminium and the Pathogenesis of Neurodegenerative Disorders. In: Aluminium in Food and the Environment, Proceedings, Royal Society of Chemistry, London.
 32. Martyn, C.N. 1989. An Epidemiological Approach to Aluminium and Alzhemier's Disease. In: Aluminium in Food and the Environment, Proceedings, Royal Society of Chemistry, London, 1989 .
 33. IPCS. 1997. Environmental Health Criteria 194 - Aluminium. WHO Geneva.
 34. Baxter, M.J., Burrell ,J.A., Crews, H.M. & Massey R.C. 1989. Aluminium in Infant Formulae and Tea and Leaching during Cooking. In: Aluminium in Food and the Environment, Proceedings, Royal Society of Chemistry, London.
 35. Aikoh, H. et al: 1996. Aluminium Content of Various Canned and Bottled Beverages. Bull. Environ. Contam. Toksicol. 56:1-7.
 36. Nystrøm, E., Plus Pack Odense. Personlig oplysning 1997.
 37. Dahl-Andersen, HH. 1995. Miljøprofiler for Aluminium- PET-, PET/PAP-emballagebakker. DTI, Taastrup.
 38. Frees, N. & Petersen, M.A. 1996. Enhedsproces database. Institut for Produktudvikling, DTU. Miljø- og Energiministeriet, København.
 39. Vejdirektoratet. 1995. Vejregler for projektering af afmærkningsmateriel ekskl. tavleportaler.
 40. Storm, P., Armefa, personlig kommunikation, september 1997.
 41. Andersen, A., Brd. Hillers, personlig kommunikation, september 1997.
 42. Frees, N., Institut for Produktudvikling. Personlig oplysning juni 1998.
 43. Nilsson, P. 1996. Anthropogenic flows of zink and associated metals in Sweden. Ph.D thesis. AFR-report 131. Naturvårdsverket, Stockholm.
 44. Knud Holscher Design, København, personlig kommunikation, september 1997 .
 45. Møller, E., Aluplus, Skovlunde, personlig kommunikation, september 1997.
 46. Jensen, A. & Marcussen, J. 1993. Forbrug af og forurening med cadmium. Miljøprojekt nr. 213. Miljøstyrelsen, Kbh.
 47. Nielsen, E. Larsen, P.B., Hansen, E., Ladefoged, O., Mortensen, I., Strube, M. & Poulsen, M. 1995, Toxicological quality criteria for soil and drinking water. Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen 12:1995. Miljøstyrelsen, Kbh.
 48. Hauschild M. & Wenzel H. 1998. Environmental assessment of products. Vol 2. Scientific background. Chapman & Hall, London.
 49. Tungmetaller. Miljøstyrelsens redegørelse nr. 1/1995.

[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]