[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Miljøprofiler for aluminium i et livscyklusperspektiv

Bilag 4

El-scenarier til aluminiums råvarefase

Udvalgte udvekslinger pr. produceret kWh , jf. enhedsprocesdatabasen i Miljøstyrelsens UMIP PC-værktøj. Procesnummer er på tabellen angivet for hvert scenarie

Se her

Tallene er angivet med 10 tals potenser dvs. 2,70E-02 = 0,027

Normaliserede ressourceforbrug og miljøeffektpotentialer for de 5 scenarier.

Se her

Tallene er angivet med 10 tals potenser dvs. 2,70E-02 = 0,027


[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]