[Forside] [Indhold] [Tilbage][Udskrivningsvejledning]

Miljøprofiler for aluminium i et livscyklusperspektiv

 

 

Normaliserede miljøeffektpotentialer for aluminiummotoren.
 

Normaliseret miljøeffektpotentiale mPEMWDK90

Miljøeffekt

Prod af primær-Al.

D -brug

Shredding

Omsmelt-ning

Deponering

Total

Drivhuseffekt

1,1E+00

0,0E+00

3,4E-02

2,3E-01

0,0E+00

1,3E+00

Ozonlagsnedbrydning

0,0E+00

0,0E+00

0,0E+00

0,0E+00

0,0E+00

0,0E+00

Forsuring

5,1E-01

0,0E+00

1,3E-02

6,1E-02

0,0E+00

5,9E-01

Næringssaltbelastning

8,7E-02

0,0E+00

2,0E-03

2,6E-02

0,0E+00

1,1E-01

Fotokemisk ozondannelse

1,1E-01

0,0E+00

3,5E-04

1,7E-03

0,0E+00

1,1E-01

Human toksicitet

6,6E-02

0,0E+00

3,2E-04

2,0E-03

0,0E+00

6,8E-02

Økotoksicitet

1,1E+00

0,0E+00

4,4E-03

2,0E-02

0,0E+00

1,1E+00

Persistent toksiciet

6,4E-01

0,0E+00

2,2E-03

9,7E-03

0,0E+00

6,6E-01

Radioaktivt affald

2,3E-01

0,0E+00

3,8E-02

1,7E-01

0,0E+00

4,3E-01

Farligt affald

2,5E-01

0,0E+00

3,6E-01

1,5E-04

0,0E+00

6,1E-01

Slagge og aske

5,0E-01

0,0E+00

1,1E-02

5,0E-02

0,0E+00

5,7E-01

Volumenaffald

8,8E-01

0,0E+00

1,9E-01

9,1E-02

7,3E+00

8,5E+00