[Forside] [Indhold] [Tilbage][Udskrivningsvejledning]

Miljøprofiler for aluminium i et livscyklusperspektiv

 

 

Normaliserede miljøeffektpotentialer for stålmotoren.
 

Normaliseret miljøeffektpotentiale mPEMWDK90

Miljøeffekt

Prod af primær-stål

D -brug

Shredding

Omsmelt-ning

Depone ring

Total

Drivhuseffekt

3,2E-01

7,4E+00

2,4E-02

1,0E-02

0,0E+00

7,7E+00

Ozonlagsnedbrydning

0,0E+00

0,0E+00

0,0E+00

0,0E+00

0,0E+00

0,0E+00

Forsuring

6,8E-02

4,3E+00

1,2E-02

5,9E-03

0,0E+00

4,4E+00

Næringssaltbelastning

2,1E-02

3,1E+00

4,3E-03

3,2E-03

0,0E+00

3,1E+00

Fotokemisk ozondannelse

3,6E-02

2,4E+01

2,2E-03

3,9E-03

0,0E+00

2,4E+01

Human toksicitet

2,1E-02

3,5E-01

3,5E-04

7,1E-04

0,0E+00

3,7E-01

Økotoksicitet

1,3E-01

0,0E+00

3,6E-03

8,5E-04

0,0E+00

1,3E-01

Persistent toksiciet

7,1E-02

0,0E+00

1,8E-03

2,4E-03

0,0E+00

7,5E-02

Radioaktivt affald

7,0E-02

0,0E+00

8,1E-05

1,9E-04

0,0E+00

7,1E-02

Farligt affald

7,4E+00

7,0E-07

6,2E-07

1,7E-07

0,0E+00

7,4E+00

Slagge og aske

3,8E-02

1,3E-01

1,2E-02

2,5E-03

0,0E+00

1,8E-01

Volumenaffald

1,3E-01

3,6E-02

3,5E-01

8,6E-02

1,1E+01

1,2E+01