[Forside] [Indhold]

Miljøprofiler for aluminium i et livscyklusperspektiv

Kolofon

Titel
Miljøprofiler for aluminium i et livscyklusperspektiv

Undertitel

Forfatter
Hansen, Erik; Havelund, Sven; Kofod, Christian; Larsen, Jørgen; Lassen, Carsten

Anden bidragyder

Udgiver/forlægger
221 Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution
Miljøstyrelsen

Copyright
Miljø- og Energiministeriet. Miljøstyrelsen

Serietitel og nummer
Miljøprojekt, 478

Noter og andre oplysninger
Hører sammen med: "Aluminium - massestrømsanalysen og vurdering af muligheder for at minimere tab" (Miljøprojekt 484)

Emneord
dan: aluminium CAS 7429-90-5; livscyklusvurdering;

Resumé
dan: Rapporten analyserer og vurderer aluminiums miljøbelastninger set i et livscyklusperspektiv. Rapporten gennemgår de mest betydende miljøpåvirkninger i råvare-, produktions-, brugs- og bortskaffelsesfaserne. På baggrund heraf analyseres miljøprofilerne for 3 udvalgte anvendelser af aluminium: Aluminiumsbakker til madudbringning, aluminium i biler og aluminium i vejskilte. Rapporten er et led i et større projekt, der også omfatter en massestrømsanalyse og vurdering af mulighederne for minimering af tab af aluminium.

Sprog
dan

ISBN - elektronisk
ISBN 87-7909-367-1

ISSN - elektronisk

Pris - elektronisk
0 DKK

URL
http://www.mst.dk/199909publikat/87-7909-367-1/default.htm

Alternativ URL

Version
1.0

Versionsdato
1999.08.05

Format
htm; gif

Inventarliste
bil01.htm; default.htm; forord.htm; indhold.htm; kap01.htm; kap02.htm; kap03.htm; kap04.htm; samfat.htm; samfat_eng.htm; tab0211.htm; tab0201.htm; tab0202.htm; tab0203.htm; tab0204.htm; tab0205.htm; tab0206.htm; tab0208.htm; tab0209.htm; tab0210.htm; tab0207.htm; tab0212.htm; tab0214.htm; tab0215.htm; tab0213.htm; tab0311.htm; tab0302.htm; tab0303.htm; tab0304.htm; tab0305.htm; tab0301.htm; tab0306.htm; tab0307.htm; tab0308.htm; tab0309.htm; tab0310.htm; tab0312.htm; tab0313.htm; tab0314.htm; tab0315.htm; tab0316.htm; bil03.htm; tab0317.htm; tab0318.htm; biltab0301.htm; biltab0302.htm; bil10.htm; bil04.htm; bil05.htm; bil06.htm; bil07.htm; bil08.htm; bil09.htm; bil11.htm; bil02.htm; Biltab0201.htm; biltab0202.htm; biltab0402.htm; biltab0401.htm; biltab0501.htm; biltab0502.htm; biltab0503.htm; biltab0505.htm; biltab0504 .htm; biltab0801.htm; biltab0802.htm; biltab0901.htm; biltab0902.htm; biltab0903.htm; biltab0904 .htm; biltab1002.htm; biltab1001.htm; bil12.htm; bil13.htm; bil14.htm; biltab1102.htm; biltab1101.htm; biltab1203.htm; biltab1204 .htm; biltab1201.htm; biltab1202.htm; Image92.gif; Image93.gif; Image94.gif; Image95.gif; Image96.gif; Image97.gif; blankli.gif; Image204.gif; Image205.gif; Image206.gif; Image207.gif; Image208.gif; Image209.gif; Image210.gif; Image211.gif; Image212.gif; Image213.gif; Image214.gif; Image215.gif; Image216.gif; Image217.gif; Image218.gif; Image219.gif; Image220.gif; Image221.gif; Image222.gif; Image223.gif; Image224.gif; Image225.gif; Image226.gif; Image227.gif; Image228.gif; Image229.gif; Image230.gif; Image231.gif; Image232.gif; Image233.gif; Image234.gif; Image235.gif; Image236.gif; Image237.gif; Image238.gif; Image239.gif; Image240.gif; Image241.gif; Image242.gif; Image243.gif; Image244.gif; Image245.gif; Image246.gif; Image247.gif; Image248.gif; Image249.gif; Image250.gif; Image251.gif; Image252.gif; Image253.gif; Image254.gif; Image255.gif; Image256.gif; Image398.gif

ISBN - trykt
ISBN 87-7909-366-3

ISSN - trykt
ISSN 0105-3094

Publiceringsstandard nr.
1.0


[Forside] [Indhold][Top]