[Indhold]

Miljøprojekt nr. 559, 2000

Central oparbejdning af galvanisk affald

Resumé
Rapporten indeholder en prognose for affaldsmængde og affaldssammensætning fra metaloverfladebehandling, et katalog over renere teknologi løsninger samt forslag til en dansk affaldscentral, der bl.a. skal kunne genvinde og oparbejde tungmetalholdigt affald fra metaloverfladebehandling som fx blandingsslam fra rensningsanlæg.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (408Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (879Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer.

 

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. 

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 

 


[Indhold] [Top]