[Forside] [Næste]

Central oparbejdning af galvanisk affald

Indholdsfortegnelse

 

Forord

Sammenfatning og konklusioner

Summary and conclusions

1. Indledning

2. Erfaringsindsamling
2.1 Erfaringer med central behandling
2.1.1 Italien
2.1.2
Sverige
2.1.3
Frankrig
2.2 Studieture til udenlandske genvindingsanlæg
2.2.1 Tyskland
2.2.2 Japan
2.2.3 Rusland
2.3 Andre udenlandske kontakter
2.4 Konklusion på erfaringsi ndsamling

3. Brancheorientering og renere teknologi katalog
3.1 Brancheorientering for galvanoindustrien
3.2 Katalog over RT-metoder og RT-teknikker
3.3 Konklusion på brancheorientering

4. Grænseflader mellem virksomhed og central
4.1 Miljøgennemgang i udvalgte virksomheder
4.1.1 Virksomhed I
4.1.2
Virksomhed II
4.2 Affaldsprognose
4.2.1 Beregning af affaldsmængder
4.2.2 Sammenligning af beregnede og indsamlede mængder
4.3 EDB system
4.3.1 Systemets funktioner
4.3.2 Erfaringer fra test af EDB-systemet
4.4 Konklusion på grænseflade mellem virksomhed og central

5. Feasibility studium for centralen
5.1 Indledning
5.2 Projekt idé og afgrænsning
5.3 Forhold af betydning for en dansk central
5.3.1 Hvem skal eje centralen?
5.3.2
Centralens geografiske placering
5.3.3
Centralens aktiviteter
5.3.4
Logistik vedrørende indsamling og oparbejdning
5.4 Kontakt med ERG Engineering Company
5.5 ERG´s skitseforslag til dansk central
5.5.1 Baggrund og kommentarer
5.5.2
Affaldstyper og -mængder
5.5.3
Præsentation af ERG´s forslag
5.6 Konklusion på feasibility studium for centralen
5.7 Supplerende laboratorieundersøgelser 

Bilag 1; Renere Teknologi Katalog

 


[Forside] [Næste] [Top]