[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Central oparbejdning af galvanisk affald

Forord

Dansk Galvanisør Union (DGU) har i samarbejde med MILJØ-KEMI, Dansk Miljø Center A/S og Ernst & Young gennemført nærværende studie af perspektiverne for oprettelse af en dansk central for opsamling og genvinding af galvaniske spildprodukter. Grundtanken i projektet er at de galvaniske affaldsprodukter skal oparbejdes til salgbare produkter så vidt det er muligt.

Projektets overordnede mål er at skitsere et centralt anlæg til behandling og regenerering af eluater, skyllevandskoncentrater, kasserede procesbade og andre affaldstyper fra galvaniske og beslægtede virksomheder. Projektet skal afdække og vurdere de tekniske løsningsmuligheder samt de økonomiske, juridiske og finansielle aspekter ved et sådant centralt behandlingsanlæg.

Den tekniske del af projektet har undervejs vist sig at være betydelig mere kompleks end først antaget. Derfor har det været nødvendigt at bruge mere tid på de tekniske aspekter end oprindelig planlagt. Dette går igen i det afsluttende feasibility studium, hvor vi koncentrerer os om den tekniske løsning. Det er så op til potentielle investorer at iværksætte yderligere undersøgelser for at belyse om etablering af genvindingscentralen vil være praktisk og økonomisk realiserbart.


[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]