[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste]

Central oparbejdning af galvanisk affald

Bilag 1:

Renere Teknologi Katalog

1. Indledning

2. Strategi for indførelse af renere teknologi
2.1. Prioritering af RT-løsninger

3. Substitution
3.1. Generelt
3.2. Bejdsning af metaller
3.3. Affedtning
3.4. Substitution af cyanid
3.5. Substitution af chromsyre
3.6. Printfremstilling
3.7. Flusning ved varmforzinkning

4. Skylleprocesser
4.1. Hvorfor skal der skylles?
4.2. Skyllevandskvalitet
4.3. Skyllemetoder og vandbesparelser

5. Minimering af overslæb
5.1. Erfaringstal for overslæb
5.2. Afdrypningstiden
5.3. Andre muligheder for overslæbsminimering

6. Spildevandsrensning
6.1. Problemstilling
6.2. Love og bestemmelser
6.3. Kemisk spildevandsrensning
6.4. Forbedret rensning og efterrensning

7. Ionbytning
7.1. Praktiske anvendelsesområder
7.2. Nye anvendelsesområder
7.3. Hvad er ionbytning?
7.4. Erfaringer, fordele og ulemper

8. Elektrolyse
8.1. Oversigt over dokumenterede praktiske løsninger
8.2. Nye anvendelsesområder
8.3. Elektrolyseprocesser
8.4. Erfaringer, fordele og ulemper

9. Ultra- og mikrofiltrering
9.1. Praktiske anvendelsesområder
9.2. Nye anvendelsesområder
9.3. Hvad er membranfiltrering?
9.4. Erfaringer, fordele og ulemper

10. Nanofiltrering (NF)
10.1. Praktiske anvendelsesområder
10.2. Nye anvendelsesområder
10.3. Hvad er nanofiltrering?
10.4. Erfaringer, fordele og ulemper
10.5. Afsaltning af skyllevand
10.6. Regenerering af anodiseringsbad

11. Omvendt osmose (RO)
11.1. Praktiske anvendelsesområder
11.2. Nye anvendelsesområder
11.3. Hvad er omvendt osmose?
11.4. Erfaringer, fordele og ulemper

12. Inddampning
12.1. Praktiske anvendelsesområder
12.2. Nye anvendelsesområder
12.3. Inddampningsmetoder
12.4. Erfaringer, fordele og ulemper

13. Kemiske metoder
13.1. Praktiske anvendelsesområder
13.2. Nye anvendelsesområder
13.3. Lidt om de kemiske muligheder
13.4. Erfaringer, fordele og ulemper

14. Udkrystallisering
14.1. Praktiske anvendelsesområder
14.2. Nye anvendelsesområder
14.3. Udkrystalliseringsteknik
14.4. Erfaringer, fordele og ulemper

15. Aktiv kulfiltrering
15.1. Praktiske anvendelsesområder
15.2. Nye anvendelsesområder
15.3. Hvad er aktiv kul?
15.4. Erfaringer, fordele og ulemper

16. Dialyse og elektrodialyse
16.1. Praktiske anvendelsesområder
16.2. Nye anvendelsesområder
16.3. Hvad er dialyse og elektrodialyse?
16.4. Erfaringer, fordele og ulemper

 


[Forside] [Indhold] [Forrige] [Næste] [Top]