Miljøprojekt nr. 599, 2001

Nye krav til leverandører til tekstilbranchen

Resumé
Projektet har indhentet udenlandske erfaringer med at stille miljøkrav, set på erfaringer fra forskellige mærkningsordninger, identificeret en række barrierer for danske virksomheder ved at stille miljøkrav bagud i leverandørkæden samt undersøgt leverandørernes mulighed for at leve op til de stillede krav.  Endelig har projektet opstillet en række anbefalinger.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (562 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (1192 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. 

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.