Nye krav til leverandører til tekstilbranchen

Indhold

Forord
  
Resumé
Baggrund og formål
Undersøgelsen
Hovedkonklusioner
Projektresultater
Anbefalinger
  
1 Indledning
1.1 Baggrund
1.2 Formål med udredningen
1.3 Målgruppe
1.4 Udredningens struktur og metode
 
2 Konklusioner og anbefalinger
2.1 Indledning
2.2 Hovedkonklusioner
2.2.1 Status for krav til miljø, arbejdsmiljø og -vilkår
2.2.2 Barrierer for krav
2.2.3 Anbefalinger
  
3 Tekstilproduktionskæden
3.1 Indledning
3.2 Branchebeskrivelse
3.2.1 Branchens omsætning med videre
3.2.2  Udviklingstendenser i den danske tekstilindustri
3.3 Miljø og arbejdsmiljø fra råvarer til producent
3.3.1 Fiberproduktion
3.4 Arbejdsvilkår i tekstilproduktionskæden
 
4 Udvalgte internationale erfaringer og initiativer
4.1  Indledning
4.2 Metode
4.2.1 Udvalgte organisationer - miljøkrav
4.2.2 Udvalgte organisationer – krav til arbejdsmiljø og -forhold
4.3 Samlede hovedindtryk
4.3.1 Tidligere større interesse for miljøvenlige tekstiler
4.3.2 Barrierer for at stille miljøkrav til leverandører
4.3.3 Initiativer til at styrke virksomhedernes miljøkrav til leverandører
4.3.4 Virksomhedskrav til arbejdsmiljø og arbejdsvilkår
4.4 Udenlandske organisationer med erfaringer med miljøkrav til leverandører
4.4.1 Bra Miljöval - Svenska Naturskyddsföreningen (SNF)
4.4.2 Skal - international mærkning af økologiske produkter
4.5 Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft e.V. - IVN
4.6 Arbejdsmiljø og arbejdsforhold
4.6.1 ILO - International Labour Organsiation
4.6.2 The European Initiative for Ethical Production and Consumption (Initiative Européenne pour une Production et une Consommation Ethiques, IEPCE)
4.6.3 Clean Clothes Campaign
4.6.4 Rena Kläder - den svenske Clean Clothes Campaign
4.6.5 SA 8000/CEPAA (Council on Economic Priorities Accreditation Agency)
4.6.6 Amnesty International - etiske og sociale virksomheder
4.6.7 Andre udvalgte organisationer og initiativer inden for arbejdsmiljø og arbejdsforhold
  
5 Konkrete erfaringer fra virksomheder
5.1  Interview med danske virksomheder
5.1.1 Indledning
5.1.2 Metode
5.1.3 Oversigt over de interviewede virksomheder
5.1.4 Samlende hovedindtryk af danske virksomheder
5.2 Europæiske virksomhedserfaringer
5.2.1 Indledning
5.2.2  Metode
5.2.3 Oversigt over de interviewede virksomheder
5.2.4 Hovedindtryk af internationale virksomhedsinterview
5.3 Sammenligning mellem udenlandske og danske virksomheder
  
6 Telefoninterview med tekstilproducenterne
6.1 Indledning
6.2 Konklusioner
6.2.1 Virksomhedernes krav til miljø, arbejdsmiljø og -vilkår hos leverandører
6.2.2  Barrierer for at stille krav til leverandører
6.2.3 Anbefalinger
6.3 Metode for undersøgelsen
6.4 Karakteristik af de danske tekstilvirksomheder
6.4.1 Grundlæggende virksomheds karakteristika
6.4.2 Virksomhedernes interne miljø og arbejdsmiljøarbejde
6.5   Tekstilbranchens leverandørrelationer
6.6 Tekstilbranchens miljøkrav til leverandører
6.7 Holdninger til barrierer og muligheder for at stille miljøkrav til leverandører
6.8 Tekstilbranchens arbejde med krav til arbejdsmiljø og arbejdsvilkår hos leverandører
6.9 Holdninger til og barrierer for krav til arbejdsmiljø og arbejdsvilkår hos leverandører
6.10 Tekstilvirksomhedernes markedsprofil og afsætningsforhold
 
Litteraturliste og Internet hjemmesider
 
Bilag A - Danske virksomheders erfaringer med krav til leverandører
  
Bilag B - Udenlandske virksomheders erfaringer med krav til leverandører
 
Bilag C - Liste over IVNs medlemsvirksomheder