2001

Miljøbistand til udviklingslandene.
Årsberetning 2000

Miljø-, Freds- og Stabilitetsrammen (MIFRESTA)

Årsberetningen for 2000 indeholder en gennemgang af initiativer og aktiviteter i forbindelse med miljøstøtte til Østeuropa fra januar 2000 til og med årets udgang. Projekterne, der har fået tildelt støtte fra Miljøstøtteordningen, er hver især beskrevet med bl.a. en kort projektbeskrivelse, forventet miljøeffekt samt størrelse på tilskudsbeløb m.m.

Publikationen udkommer både i trykt og elektronisk version.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (648 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (7.931 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.