Orientering fra Miljøstyrelsen, 12/2001

Miljøtilsyn 2000

Sammenfatning af kommunernes, amtskommunernes, Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsyn

Resumé
"Miljøtilsyn 2000" indeholder en sammenfattet oversigt over kommunernes, amtskommunernes, Miljøstyrelsens samt Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsyn i 2000. Oversigten over de kommunale myndigheders indsats er udarbejdet på baggrund af tilsynsindberetningerne fra de enkelte kommuner og amtskommuner. "Miljøtilsyn 2000" giver en række oplysninger om tilsynsmyndighedernes indsats i 2000 samt Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens vurdering heraf.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (195 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (276 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.