Miljøtilsyn 2000

Indholdsfortegnelse

1. Indledning
1.1 Det kommunale miljøtilsyn
1.1.1 Udviklingen på landsplan
1.1.2 Minimumsaftalen
1.1.3 Vurdering af miljøtilsynet i forhold til minimumskravene.
1.1.4 Brugerbetaling
1.1.5 Årets tema
1.2 Det amtskommunale miljøtilsyn
1.2.1 Udviklingen på landsplan
1.2.2 Virksomhedstilsynet
1.2.3 Tilsyn med renseanlæg
1.2.4 Tilsynet med vandløb og søer
1.3 Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens tilsynsindsats
  
2. Kommunernes miljøindsats
2.1 Miljøforvaltningen i kommunerne
2.2 Godkendelse af virksomheder
2.3 Kommunernes tilsynsindsats
2.3.1 Tilsyn med listevirksomheder excl. landbrug
2.3.2 Virksomheder omfattet af anmelde- og branchebekendtgørelser.
2.3.3 Andre virksomheder og anlæg
2.3.4 Landbrugstilsynet
2.3.5 Tilsyn med "andet"
2.4 Årets tema
2.4.1 Tilsyn med olie- og benzinudskillere
2.4.2 Tilsyn med renserier
  
3. Amtskommunernes miljøindsats
3.1 Miljøtilsynet i amtskommunerne
3.2 Amtskommunernes virksomhedstilsyn
3.2.1 Tilsynet med de samtlige registrerede virksomheder
3.2.2 Tilsynet med de a-mærkede listevirksomheder
3.2.3 Myndighedsreaktioner
3.3 Tilsyn med renseanlæg
3.3.1 Tilsyn med renseanlæg
3.3.2 Resultater af indberetningen
3.3.3 Kravoverholdelse
3.3.4 Konklusion
3.3.5 Miljøstyrelsens opfølgning på overskridelserne
3.4 Tilsyn med vandløb og søer
3.4.1 Tilsyn med vandløb
3.4.2 Tilsyn med søer
3.4.3 Sammenfatning og konklusion for vandløb og søer
  
4. Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens miljøtilsyn
4.1 Miljøstyrelsens og Skov- og Naturstyrelsens tilsynsområder
4.2 Selvstændig årsberetning fra Kemikalieinspektionen
4.3 Tilsyn med genetisk modificerede organismer
4.4 Tilsyn i samarbejde med andre myndigheder
4.4.1 Emballage til øl og læskedrikke
4.4.2 Off shore virksomhed
4.4.3 Off shore beredskab
4.4.4 Hurtigfærger
4.4.5 Tilsyn med skibe og med havnenes modtageordninger for affald
4.4.6 Øresundsforbindelsen
4.4.7 Københavns Lufthavn
4.4.8 Naturgasanlæg
4.4.9 Olieudslip i danske farvande