Grundlæggende geologi og grundvand

Figur 11
Grundvandsmagasinkort (reservoirkort) for de prækvartære aflejringer. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse.