Grundlæggende geologi og grundvand

Figur 12
Grundvandsmagasinkort for de kvartære aflejringer. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse.