Grundlæggende geologi og grundvand

Kolofon

Titel
Grundlæggende geologi og grundvand

Forfatter
Gravesen, Peter; Kelstrup, Niels

Anden bidragyder
Danske Vandværkers Forening. Layout: Rumfang

Udgiver/forlægger
221 Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution
Miljøstyrelsen

Copyright
Miljøministeriet. Miljøstyrelsen

Noter og andre oplysninger
En del af en serie om boringer på land, der består af 6 håndbøger. Udover denne publikation består serien af: "Boringer" (Miljøstyrelsen, 2001), "Kort, nivellering og arbejdsmiljø" (Miljøstyrelsen, 2001), "Maskinteknik" (Miljøstyrelsen, 2001), "Udvidet geologi og grundvand" (Miljøstyrelsen, 2001) og "Vandforsyningsteknik og regler" (Miljøstyrelsen, 2001).

Genoptryk af Kapitel 1, 3 og 5 i undervisningsmaterialet "Udførelse af boringer på land, Håndbog og undervisningsmateriale til brøndboreruddannelsen 1999" (Danske Vandværkers Forening, 1999).

Emneord
dan: grundvand; boringer; lærebøger

Resumé
dan: Denne bog er en håndbog og et undervisningsmateriale. Den er en håndbog for alle der udfører boringer på land: Geologer, ingeniører, brøndborere m.fl. Bogen er også undervisningsmateriale til Brøndborer-uddannelsen - en uddannelse for alle der foretager boringer på land.

I serien om udførelse af boringer på land findes i alt seks bøger. Denne bog er den første i rækken og indeholder afsnit om geologi og hydrogeologi, jordartsbestemmelse og prøvepumpning.

Sprog
dan

ISBN - elektronisk
ISBN 87-7944-818-6

ISBN trykt
ISBN 87-7944-819-4

Version
1.0

Versionsdato
2002.01-21

Format
htm; gif; jpg; pdf

Inventarliste
bred01.htm; bred02.htm; bred03.htm; bred04.htm; bred05.htm; bred06.htm; bred07.htm; bred08.htm; bred09.htm; bred10.htm; bred11.htm; bred12.htm; default.htm; helepubl.htm; indhold.htm; kap01.htm; kap02.htm; kap03.htm; kolofon.htm; udskriv.htm; fig15a.jpg; figur-15b.jpg; Figur-6.jpg; figur1.jpg; figur15b.jpg; figur16a.jpg; figur16b.jpg; figur1_kap2.jpg; figur2.jpg; figur2_kap2.jpg; figur3.jpg; figur3_kap2.jpg; s.7.jpg; 1.gif; 10.gif; 11.gif; 12.gif; 13.gif; 14.gif; 15.gif; 2.gif; 3.gif; 4.gif; 5.gif; 6.gif; 7.gif; 8.gif; 9.gif; bilag1.gif; bilag1_kap2.gif; bilag2.gif; bilag2_kap2.gif; bilag3a.gif; bilag3b.gif; bilag3c.gif; bilag3d.gif; fi3,4.gif; fi3,5.gif; fig10.gif; fig12.gif; fig12a.gif; fig13.gif; fig14.gif; fig15a.gif; fig16a.gif; fig2,6.gif; fig3,1.gif; fig3,10.gif; fig3,11.gif; fig3,12.gif; fig3,13.gif; fig3,14.gif; fig3,15.gif; fig3,16.gif; Fig3,17.gif; fig3,18.gif; fig3,2.gif; fig3,3.gif; fig3,8.gif; fig3,9.gif; fig6.gif; fig7.gif; fig8.gif; fig8a.gif; fig9.gif; figur-15b.gif; figur11.gif; figur12.gif; figur15b.gif; figur16b.gif; figur17.gif; figur18.gif; figur19.gif; figur1_kap2.gif; figur2.gif; figur2_kap2.gif; figur3.gif; figur3a.gif; figur3b.gif; figur3c.gif; figur3d.gif; figur3_kap2.gif; figur4.gif; figur4_kap2.gif; figur5.gif; figur5_kap2.gif; figur6_kap3.gif; Figur7_kap2.gif; figur7_kap3.gif; formel1.gif; formel10.gif; formel11.gif; formel12.gif; formel2.gif; formel3.gif; formel4.gif; formel5.gif; formel6.gif; formel7.gif; formel8.gif; formel9.gif; g1.gif; getacro.gif; kap03.1.gif; s.7.gif

Publiceringsstandard nr.
1.0