Maskinteknik

Indholdsfortegnelse

1. Pumpeteknik
1.1 Centrifugalpumper, der suger fra 0-8 m
1.1.1  Centrifugalpumper, konstruktion og drift
1.2 Pumpens løftehøjde, H
1.3 Kapacitetskurver, flertrinspumper
1.4  Strømforbrug
1.5 Rørkarakteristik
1.5.1 Rørkarakteristik for lukket system
1.5.2 Rørkarakteristik for åbent system
1.5.3 Sammenfatning
1.6 Anlæggets løftehøjde, Ha
1.7 Pumper og kavitation
1.7.1 Videofilm om kavitation
1.8 Dykpumper
1.8.1 Pumpens enkeltdele
1.8.2 Dykmotoren
1.8.3 Installation
 
2. Svejseteknik
2.1 Indledning
2.2 Hvordan og hvorfor ændres stålets egenskaber ved svejsning
2.2.1 Varmens indflydelse på stålets egenskaber
2.2.2 Hydrogenrevner i HAZ på grund af svejsning
2.2.3 Forvarmning afstål for at undgår hydrogenrevner og uønsket hærdning
2.2.4 Kombineret godstykkelse
2.2.5 Varmetilførsel = Q
2.2.6 Energitilførsel formel
2.2.7 Svejseprocessens virkningsgrad
2.2.8 Varmetilførsel ved svejsning af flerstrengede svejsesøm
2.2.9  Tilsatsmaterialernes hydrogenindhold
2.2.10 Behandling af tilsatsmateriale
2.3 Hvilke former for nedbrydning af stålet skal man være opmærksom på
2.3.1 Hvordan kan man ud fra stålets handelsbetegnelse se, hvilke egenskaber det har
2.4 Relevante oplysninger ved køb af stål
2.4.1 Anvendelsesområde
2.4.2 Stålets kemiske sammensætning
2.4.3 Leveringstilstand
2.4.4  Dimensioner
2.4.5 Prøvningsmetoder
2.4.6 Svejseanvisning
2.4.7 Beskrivelse af generelle tekniske leveringsbetingelser DS/EN 10021
2.5 Kort beskrivelse af de mest almindelige prøvningsmetoder til eftervisning af materialets mekaniske egenskaber
2.5.1 Hårdhedsmåling
2.5.2 Hårdhedsmålingens egnethed
2.5.3 Brinell prøven DS/EN 10003
2.5.4 Vickers-prøven Euronorm 5 (DA10411)
2.5.5 Trækstyrke. DS/EN 1002-1. Standard for udf. af trækprøvning
2.5.6  Slagsejhedsprøvning: DS/EN 10045-1
2.5.7 Kemiske egenskaber
2.6 Forvarmning af emnet inden svejsning og flammeskæring
2.7 Udstyr og metoder til lysbuesvejsning
2.7.1 Lysbuelængdens indflydelse på de elektriske værdier
2.7.2 Varierende lysbuelængde
2.7.3 Måling af svejsemaskinens evne til at kunne svejse konstant, intermittens
2.7.4 Mærkning af svejsemaskiner
2.7.5  Hvordan sikres kvaliteten af svejsearbejdet
2.7.6 Kvalitetsniveauer for lysbuesvejste samlinger i stål
2.8 Pålægning ved hjælp af hårdlodning med Acetylen og Oxygen
2.8.1  Glødefarver til bedømmelse af arbejdstemperatur
2.9 Pålægning af hårdmetal på boreudstyr med lysbue svejseelektroder
2.9.1 Valg af tilsatsmateriale til hårdpålægning
2.9.2 Svejsning af stål forerør
2.10 Sikkerhed og miljø
2.10.1 Faren ved den elektriske strøm
2.10.2 Røg- og gasudvikling
2.10.3 Strålingsfaren
2.10.4 Brandfaren
2.10.5 Sikkerhed ved anvendelse af trykflasker
 
3. Maskinteknik og vedligehold
3.1 Forbrændingsmotoren
3.2 Firektaktsprincippet
3.3 Arbejdsprincippet for firetakts dieselmotorer
3.4 Belastning af firetakts motor
3.5 Kompressionsforhold
3.6 Indsprøjtning
3.7 Brændstofsystemet
3.8 Brændstoffiltre og sier
3.9 Udskiftning af brændstoffiltre
3.10 Udluftning af rækkepumpe
3.11 Vedligeholdelse og fejlfinding på benzinmotor
3.12 Vedligeholdelse af el og udskiftning af remme
3.12.1 Generator
3.12.2  Rotorstrømmen reguleres af spændingsrelæet
3.12.3 Kileremme
3.13 Udskiftning af olie, oliefilter, kølervæske og luftfilter
3.13.1 Klassificering af smøreolier
3.13.2  API klassifikationssystemet
3.13.3 CCMC - Europæiske motoroliespecifikationer
3.13.4 Filtertyper
3.13.5 Køling
3.13.6 Kølerdækslet
3.13.7 Luftfiltre
3.14 Vedligeholdelse af hydrauliksystemet
3.14.1 Olieskift
3.14.2  Filterskift
3.14.3 Langtidsopbevaring
3.14.4  Rør og slanger i hydrauliksystemet
3.15 Vedligeholdelse af el - sikkerhed (220/380)
3.16 Miljøbevidsthed